Thới Thạnh quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

18/07/2022 - 11:30

BDK - Xã Thới Thạnh thuộc tiểu vùng I của huyện Thạnh Phú, cách thị trấn khoảng 12km. Kinh tế - xã hội chuyển dịch đúng hướng, từ đó phát huy hiệu quả trên lĩnh vực cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Hệ thống giao thông nông thôn tương đối hoàn chỉnh. Xã được công nhận là xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2019, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân tiến lên xây dựng xã NTM nâng cao (NC).

Toàn xã có 348 cơ sở sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: Minh Mừng

Toàn xã có 348 cơ sở sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: Minh Mừng

Phát triển sản xuất

Ngành trồng trọt trên địa bàn xã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn với cây dừa, cây bưởi. Diện tích vườn dừa 1.468ha được nhân dân chăm sóc và phát triển tốt, trong đó đang cho trái trên 1.450ha. Cây bưởi trồng xen hiện đang phát triển tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao với diện tích 12,7ha. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tương đối ổn định. Toàn xã có 39 cơ sở tiểu thủ công nghiệp chủ yếu như mộc gia dụng, đóng  và sửa chữa tàu ghe, gia công đan ghế nhựa, may gia công, góp phần giải quyết cho 210 lao động có việc làm ổn định tại địa phương. Thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Xã có 2 doanh nghiệp và 348 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mua bán nhỏ lẻ tập trung ở các điểm chợ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, chủ yếu là những vật nuôi có hiệu quả kinh tế và phù hợp với điều kiện của địa phương. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi bò, dê cho nông dân.

Vận động người dân tham gia vào các tổ hợp tác, bước đầu đã hình thành các mối liên kết trong sản xuất. Đến nay, xã đã thành lập được Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh với 121 thành viên, tổng diện tích 152,2ha. Các tổ hợp tác được quan tâm củng cố nâng chất lượng hoạt động. Toàn xã có 8 tổ hợp tác với 163 thành viên, gồm 1 tổ chăn nuôi dê sinh sản và dê thịt, 2 tổ chăn nuôi heo sinh sản và heo thịt, 2 tổ chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt và 1 tổ chăn nuôi gà thả vườn, 2 tổ đan dây nhựa trên khung sắt.

Thu nhập bình quân đầu người từ 45,5 triệu đồng/năm vào cuối năm 2019 lên 61,2 triệu đồng/năm vào năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo từ 3,4% năm 2019 giảm xuống còn 2,95% năm 2022. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM với tổng kinh phí đã thực hiện 11,431 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,602 tỷ đồng, chiếm 14%.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Vệ sinh môi trường ngày càng được đảm bảo. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được tổ chức tốt và nâng cao chất lượng; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được gi ữ vững, phạm pháp hình sự không xảy ra.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chủ tịch UBND xã Phạm Minh Đạt cho biết: Sau khi được công nhận xã NTM, xã tập trung thực hiện đúng theo Nghị quyết xây dựng NTMNC đề ra, nâng chất các tiêu chí hộ gia đình. Luôn chú trọng đến phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho nhân dân. Cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện xây dựng NTMNC. Mục tiêu tập trung thực hiện nâng chất các tiêu chí xã NTMNC, tiến lên xây dựng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2023. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người dân.

“Sắp tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường, chú trọng các tiêu chí có xu hướng tụt giảm. Vận động nhân dân tham gia hợp tác xã, các mô hình sản xuất để tăng thu nhập. Phối hợp với huyện tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người dân. Thường xuyên vận động hộ gia đình sử dụng điện an toàn từ các nguồn. Huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư: chỉnh trang, cải tạo tường rào cổng ngõ, nhà ở, các tuyến lộ tổ và các thiết chế văn hóa gia đình; xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế, đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất để triển khai thực hiện. Tiếp tục tổ chức phát động và triển khai thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” 1 lần/tháng, trong đó có sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, Chủ tịch UBND xã Phạm Minh Đạt cho biết thêm.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích