Tòa án nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng xét xử án

19/12/2021 - 17:50

Năm 2021, Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp (tỉnh và huyện, thành phố) trong tỉnh thụ lý 9.056 vụ việc án các loại, giảm 1,23 ngàn vụ so với cùng kỳ (năm 2020 thụ lý 10,28 ngàn vụ). TAND 2 cấp đã giải quyết 7,23 ngàn vụ, so với cùng kỳ giảm 2,4 ngàn vụ (9.640 vụ), đạt tỷ lệ 79,9%; còn lại 1,81 ngàn vụ, trong đó có 234 vụ án đang tạm đình chỉ (so với cùng kỳ tăng 141 vụ), không có án quá thời hạn chuẩn bị xét xử của TAND 2 cấp trên địa bàn tỉnh hiện có.

Theo đánh giá chung, tỷ lệ giải quyết án giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2020 (79,9/93,7%) chủ yếu là do thực hiện giãn cách xã hội nên ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án (việc triệu tập các đơn sự trong vụ án gặp nhiều khó khăn do ở nhiều nơi). Ngoài ra, còn nguyên nhân do biên chế đội ngũ thẩm phán thiếu 115/119 (thiếu 4 thẩm phán TAND cấp huyện). Với số lượng án thụ lý 9.056 vụ, để giải quyết số lượng án này, bình quân mỗi thẩm phán phải giải quyết 6,6 vụ/tháng.

Về chất lượng xét xử, tổng số án bị hủy do lỗi của thẩm phán toàn tỉnh là 22 vụ, chiếm tỷ lệ 0,3% trên tổng số án đã giải quyết (22/7.238 vụ). Tổng số án bị sửa do lỗi của thẩm phán toàn tỉnh là 13 vụ, chiếm tỷ lệ 0,18% trên tổng số án đã giải quyết. Nhìn chung, tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, bị sửa do lỗi của thẩm phán của TAND 2 cấp đều thấp hơn quy định 1,5%.

TAND 2 cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp và quy định pháp luật về tố tụng hiện hành, đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tố tụng tranh tụng tại tất cả các phiên tòa. Song song đó, thực hiện yêu cầu cải cách tư pháp của TAND tối cao về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, trong năm 2021, TAND 2 cấp trong tỉnh đã tổ chức 123 phiên tòa rút kinh nghiệm đối với 114 thẩm phán. Tại mỗi phiên tòa rút kinh nghiệm, đều có sự tham dự của lãnh đạo, thẩm phán TAND tỉnh cùng các thẩm phán, thư ký, thẩm tra viên tại đơn vị. Ngay sau mỗi phiên tòa, đều tổ chức rút kinh nghiệm về việc áp dụng pháp luật, điều hành phiên tòa của thẩm phán chủ tọa phiên tòa; kỹ năng xử lý tình huống của chủ tọa, hội đồng xét xử; công tác chuẩn bị cho việc tổ chức phiên tòa…

Trong năm 2021, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được TAND 2 cấp thực hiện tốt. Tòa 2 cấp đã tiếp nhận 153 đơn khiếu nại; đã chuyển 53 đơn đến cơ quan chức năng, giải quyết xong 100 đơn thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 22/22 đơn tố cáo theo đúng quy định (tố cáo sai).

TAND 2 cấp trong tỉnh cũng đã công bố 4.264 bản án, quyết định đã có đủ điều kiện trên Cổng thông tin điện tử của TAND tối cao. Việc công bố này đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh quốc gia; bí mật nhà nước; bí mật điều tra; bí mật công tác; bí mật nghề nghiệp, kinh doanh; bảo vệ đời sống riêng tư, cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN