Chọn đột phá trên lĩnh vực công nghiệp và du lịch

11/11/2019 - 07:14

BDK - Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, trong xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định lợi thế địa phương, đánh giá đúng tình hình thực tế về thuận lợi, khó khăn, trên cơ sở đó xác định tầm nhìn chiến lược. Là huyện cửa ngõ, lại có hai khu công nghiệp đóng trên địa bàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện chọn đột phá trên lĩnh vực phát triển công nghiệp và du lịch.

Châu Thành tập trung đột phá trên lĩnh vực công nghiệp.

Châu Thành tập trung đột phá trên lĩnh vực công nghiệp.

Tại buổi làm việc với thường trực Tỉnh ủy về xác định tầm nhìn chiến lược nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt đã phát biểu: Hiện huyện đang triển khai lấy ý kiến về phương châm chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và tầm nhìn phát triển huyện giai đoạn 2020 - 2015. Theo dự thảo, Đảng bộ huyện chọn 3 phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”; Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” và tiếp tục thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”.

Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt cho rằng: Với những phương châm trên, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững, lấy công nghiệp và dịch vụ du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao nằm trong nhóm đầu của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ngang bằng với TP. Bến Tre. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm. Xây dựng Châu Thành sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) và có ít nhất 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Huyện huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Kêu gọi đầu tư phát triển du lịch; đô thị sinh thái miệt vườn ven sông Tiền. Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V thị trấn Châu Thành. Tập trung phát triển và hoàn thiện 4 chuỗi sản phẩm nông nghiệp hiện có trên địa bàn. Nâng cao năng lực tổ chức Đảng và đảng viên, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 90% tổ chức cơ sở đảng đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Khơi dậy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là an ninh nông thôn. Thực hiện bố trí bí thư cấp ủy xã, thị trấn không là người địa phương đến cuối nhiệm kỳ đạt 100%.

Theo Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt, để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ và nhân dân trong huyện sẽ tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp công nghiệp và du lịch. Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với hoàn thiện, nâng cấp các chuỗi giá trị 4 sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Vận động người dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tổ chức lại sản xuất, tham gia hợp tác xã… Khuyến khích hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tham gia chuỗi liên kết sản phẩm. Đề án phát triển du lịch sinh thái, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng ven sông Tiền.

Thực hiện một số chỉ tiêu cần liên thông như: Giá trị sản xuất 3 khu vực: nông nghiệp - ngư nghiệp; công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ); tổng thu, chi ngân sách trên địa bàn; thuế; tổng vốn đầu tư phát triển; phát triển kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, giao thông, điện, nước sạch; đầu tư chợ, trung tâm thương mại, du lịch (lượng khách, doanh thu); xây dựng và phát triển đô thị; xây dựng huyện nông thôn mới; tăng cường giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương…

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN