Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

14/08/2020 - 06:55

BDK - Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp đã tập trung triển khai các chính sách và giải pháp giảm nghèo, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội về “Đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020”, góp phần tác động tích cực đến việc cải thiện thu nhập, nâng cao cuộc sống người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Chăn nuôi bò là mô hình giúp nhiều hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Ảnh: Thu Hiền

Chăn nuôi bò là mô hình giúp nhiều hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Ảnh: Thu Hiền

“Bứt phá” trong giảm nghèo

Kết quả tổng điều tra hộ nghèo (HN), hộ cận nghèo (HCN) theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, đầu năm 2016, toàn tỉnh có 61.227 HN và HCN, chiếm 16,51% (trong đó, 44.915 HN, chiếm 12,11% và 16.312 HCN, chiếm 4,4%). Đến cuối năm 2019, tỷ lệ HN và HCN giảm còn 8,72%, trong đó HN 4,59%. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân đối với HN trên địa bàn tỉnh 1,62%/năm, đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Nghị quyết là giảm tỷ lệ HN bình quân từ 1,5%/năm). Năm 2020 tập trung thực hiện chủ đề “bứt phá về đích”, dự kiến đến cuối năm, tỷ lệ HN toàn tỉnh còn 4%.

Cuối năm 2019, toàn tỉnh có 149 HN có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công (46 HN có điều kiện phát triển kinh tế, có khả năng thoát nghèo và 103 HN không có khả năng phát triển kinh tế - thuộc diện bảo trợ xã hội, thành viên trong hộ là những người già yếu, bệnh tật, neo đơn, không có lao động, không có đất sản xuất). Tỉnh đã chỉ đạo cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung các giải pháp hỗ trợ, phấn đấu cuối năm 2020, số HN có điều kiện phát triển kinh tế sẽ thoát nghèo và hỗ trợ cơ bản các chiều thiếu hụt đối với HN thuộc diện bảo trợ xã hội.

Thực hiện Quyết định số 131 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, toàn tỉnh có 30 xã bãi ngang, ven biển. Đầu năm 2016, các xã này có tỷ lệ HN chiếm 19,8%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ HN của tỉnh. Đến cuối năm 2019, qua thực hiện đồng bộ các chính sách, dự án giảm nghèo bền vững, đời sống của một bộ phận HN, HCN đã được cải thiện, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ giảm nghèo chung của 30 xã khoảng 2,82%/năm, cao hơn tỷ lệ bình quân của tỉnh. Trong đó, xã An Đức (huyện Ba Tri) có tỷ lệ HN cao nhất tỉnh, đã giảm tỷ lệ HN từ 36,01% xuống còn 15,55%. Xã An Nhơn (huyện Thạnh Phú) có tỷ lệ HN thấp nhất tỉnh (giảm từ 14,2% xuống còn 2,51%) và được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2018, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Giảm nghèo hiệu quả

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội vào tháng 7-2020, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Bé Mười cho biết: Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững có sức ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của hầu hết người dân. Các nội dung, kinh phí thực hiện của chương trình đều ưu tiên cho vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, HN, HCN, hộ mới thoát nghèo để nâng cao mức sống, thu hẹp khoảng cách về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng và nhóm dân cư.

Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn trao nhà tình thương cho hộ nghèo tại huyện Bình Đại. Ảnh: Cẩm Trúc

Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn trao nhà tình thương cho hộ nghèo tại huyện Bình Đại. Ảnh: Cẩm Trúc

Theo bà Nguyễn Thị Bé Mười, bên cạnh những kết quả trong công tác giảm nghèo theo Nghị quyết số 76 thì một số nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết chưa đạt tiến độ quy định. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện một số chính sách đối với HN còn chậm. Nguồn lực đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển tuy đã được ưu tiên nhưng còn thấp. Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Cán bộ cấp huyện, xã thường xuyên thay đổi nên ảnh hưởng rất nhiều đến công tác quản lý và triển khai thực hiện các chính sách cho người nghèo.

Để thực hiện tốt hơn công tác HN trong giai đoạn tới, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đã kiến nghị một số nội dung quan trọng với đoàn công tác của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội như: Xem xét tách nhóm HN bảo trợ xã hội ra khỏi chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm và xây dựng chính sách hỗ trợ cho nhóm HN này. Hiện nay, có rất nhiều chính sách hỗ trợ HN để ổn định cuộc sống. Trong đó, có nhiều chính sách mang tính “cho không”, đã tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo của rất nhiều hộ. Đề nghị Trung ương hạn chế các chính sách mang tính “cho không” để người dân có ý thức tự vươn lên phát triển sản xuất, tạo thu nhập cho gia đình”, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đề nghị.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng kiến nghị Trung ương sớm tham mưu ban hành chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 và hướng dẫn cụ thể để làm cơ sở thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện chính sách ưu đãi cho HN, HCN, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 1.813 lượt HCN, 1.859 lượt hộ mới thoát nghèo, 1.462 lượt HN, 792 lượt hộ vay sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh nguồn vốn vay để phục vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện ngành nghề dịch vụ, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 6.910 hộ vay chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường, 265 lượt hộ vay chương trình học sinh - sinh viên, 64 lượt hộ vay xây dựng nhà ở, 1.038 lượt hộ vay Quỹ quốc gia về việc làm, 48 lượt hộ vay xuất khẩu lao động, với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng; 100% nhân khẩu HN được hỗ trợ bảo hiểm y tế và hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho trên 25 ngàn nhân khẩu HCN…

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN