Giải quyết hơn 550 đơn thư các loại

19/07/2020 - 18:57

BDK - Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tiếp 2,48 ngàn lượt công dân. Trong đó, tiếp thường xuyên 2,01 ngàn lượt với 1,48 ngàn vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất 477 lượt với 198 vụ việc.

Nội dung tiếp công dân đa số là khiếu nại liên quan đất đai (chủ yếu là  khiếu nại đòi lại đất tập đoàn sản xuất tại huyện Ba Tri); khiếu nại về chế độ, chính sách, văn hóa, xã hội; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Toàn tỉnh tiếp nhận 1,37 ngàn đơn các loại. Trong đó, có 918 đơn đủ điều kiện xử lý, 680 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp (gồm 163 khiếu nại, 14 tố cáo, 503 đơn kiến nghị); 238 đơn không thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính. Các cơ quan chức năng tỉnh đã giải quyết 555/680 đơn (đạt tỷ lệ 81,6%).

Cùng thời gian này, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 15 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đã kết thúc và ban hành 15 kết luận; chưa phát hiện sai phạm. 

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN