Hỗ trợ chi phí thành lập doanh nghiệp

18/09/2018 - 20:54

Doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp (KN), DN thành lập mới, DN chuyển lên từ hộ kinh doanh sẽ được hưởng nhiều chính sách khuyến khích của tỉnh, trong đó có chi phí thành lập DN.

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN, mức hỗ trợ một lần không quá 3,5 triệu đồng, bao gồm lệ phí đăng ký thành lập DN, phí công bố nội dung đăng ký DN trên cổng thông tin DN quốc gia; chi phí khắc dấu DN, tên người đại diện theo pháp luật của DN; chi phí làm bảng hiệu DN; chi phí chuyển phát bảo đảm giấy chứng nhận đăng ký DN đến tận trụ sở chính của DN.

Trình tự, thủ tục thực hiện gồm: các cá nhân, tổ chức nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN (Sở Kế hoạch và Đầu tư). Thành phần hồ sơ gồm có giấy đề nghị hưởng chính sách khuyến khích DNKN; bản sao giấy chứng nhận đăng ký DN; bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh chuyển lên DN; bản mô tả dự án KN được Tổ thẩm định của Hội đồng tư vấn KN đánh giá đạt yêu cầu đối với trường hợp DNKN thành lập mới.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN tổng hợp danh sách đề nghị và tiến hành thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN