Kiểm tra thực hiện hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19

21/05/2020 - 20:37

BDK - Ngày 21-5-2020, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì cuộc họp với các sở ngành, huyện, thành phố nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức kết luận cuộc họp. Ảnh: Trương Hùng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức kết luận cuộc họp. Ảnh: Trương Hùng

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 20-5-2020, các huyện, thành phố đã thực hiện chi hỗ trợ 3 nhóm đối tượng: người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo (nhóm 5, 6, 7).

Đối với các nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4, các địa phương đã rà soát, kết quả như sau: nhóm 1 (người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương) có 1.072 người; nhóm 2 (hộ kinh doanh khai báo thuế dưới 100 triệu đồng/năm) đã rà soát lập danh sách hỗ trợ 1.788 hộ, hiện đang được cơ quan Thuế và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố thẩm định.

Riêng nhóm đối tượng 3 (người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp) đã rà soát và thẩm định hồ sơ 15 người; nhóm 4 (người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc), các địa phương đang rà soát để lập danh sách.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức yêu cầu, sắp tới, các ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ hơn nữa từ tỉnh đến cơ sở. Phải khẩn trương thực hiện, làm sao để 4 nhóm đối tượng còn lại phải được thụ hưởng chính sách càng sớm càng tốt. Không để sót đối tượng, không để trùng đối tượng và đặc biệt là không để xảy ra khiếu nại, phản ánh.

Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN