Quản lý kinh phí chi trả trợ cấp xã hội được đảm bảo an toàn

19/12/2018 - 13:29

Đại biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: Cẩm Trúc

Đại biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: Cẩm Trúc

Ngày 19-12-2018, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Minh Lập chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua hệ thống Bưu điện.

Toàn tỉnh hiện có 53.241 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 136 của Chính phủ. Mức hưởng trợ cấp tại cộng đồng hiện nay từ 270-675 ngàn đồng/tháng. Trung bình mỗi năm ngân sách nhà nước chi trả trên 220 tỷ đồng.

Về công tác chuyển tiền và danh sách thực hiện chi trả, vào trước ngày 10 hàng tháng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển kinh phí vào tài khoản tiền gửi của bưu điện, còn danh sách chuyển trực tiếp cho bưu điện. Vào ngày đầu chi trả, Giám đốc Bưu điện các huyện, thành phố bố trí người và phương tiện chuyển tiền đến các điểm chi trả bằng xe chuyên dụng của bưu điện hoặc bằng xe máy.

Kết quả, đến nay toàn tỉnh có 9 điểm chi trả tại bưu điện các huyện, thành phố; 39 điểm tại các bưu cục cấp 3; 98 điểm tại Bưu điện văn hóa xã; 8 điểm tại UBND xã và 16 điểm tại các ấp.

Ngoài ra, cán bộ chi trả còn đến tận nhà chi cho các trường hợp già yếu, bệnh tật không khả năng đến điểm chi trả để nhận trợ cấp.

Nhìn chung, công tác quản lý kinh phí chi trả trợ cấp xã hội được đảm bảo an toàn hơn so với trước đây. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện sai sót, vướng mắc để xử lý.

Bên cạnh những ưu điểm, công tác chi trả qua bưu điện cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế như: thái độ phục vụ của một vài nhân viên không được vui vẻ, tận tình, chưa đến tận nhà chi cho một số trường hợp già yếu neo đơn, khuyết tật; công tác phối hợp giữa cán bộ chi trả với công chức lao động, thương binh và xã hội các xã, phường một số nơi chưa chặt chẽ, kịp thời…

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN