Rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

20/02/2020 - 13:15

BDK.VN - Thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra, NHNN Chi nhánh tỉnh đã có công văn đề nghị các đơn vị chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhất là những ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu... để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, cho vay mới ... theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, NHNN Chi nhánh tỉnh đề nghị chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo đó, thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin, diễn biến liên quan đến dịch bệnh trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và các cổng thông tin chính thống khác để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại đơn vị như: Vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng khẩu trang, dung dịch rửa tay ...

Theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời; không yêu cầu khách hàng đến giao dịch phải tháo bỏ khẩu trang. Tuy nhiên đối với các giao dịch/hoạt động bắt buộc phải nhận diện khách hàng, nhân viên ngân hàng đề nghị khách hàng tạm thời tháo bỏ khẩu trang để nhận diện. Tăng cường các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại đơn vị.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN