Tập trung phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

09/07/2020 - 23:08

BDK - Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn. Xâm nhập mặn nghiêm trọng, gay gắt, kéo dài cùng với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng toàn diện đến kinh tế - xã hội. Sản xuất các khu vực sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm 2020, với GRDP âm 1,37%, trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản giảm sâu với tăng trưởng âm 5,31%.

Để từng bước khôi phục phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020, cũng như phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành phải thống nhất, quyết tâm, sâu sát và linh hoạt hơn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung. UBND tỉnh sẽ tập trung điều hành quyết liệt nhiệm vụ khôi phục sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chủ trương của Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong sản xuất nông nghiệp, nhằm đạt kết quả cao nhất so với kế hoạch. Phấn đấu đưa khu vực nông - lâm - thủy sản tăng trưởng dương cả năm 2020. Cụ thể, hỗ trợ nông dân khôi phục vườn cây ăn trái sau hạn mặn; thực hiện tốt công tác hỗ trợ khắc phục hạn mặn. Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để kích cầu tiêu dùng và kích thích sản xuất. Hỗ trợ DN nâng cao năng lực quản trị, đề ra những chiến lược sản xuất, kinh doanh mới, thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu trên các kênh truyền thông để chuyển tải đến các DN. Tăng cường tổ chức kết nối cung cầu hàng hóa tại các thị trường trọng điểm; các siêu thị lớn để hỗ trợ và giới thiệu DN tìm đầu ra cho sản phẩm…

Một trong những giải pháp quan trọng là đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng. Kịp thời điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp nhằm tạo năng lực sản xuất mới.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN