Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

11/10/2018 - 07:14

Việc thanh tra tập trung vào trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Một góc thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: laodong.vn

Một góc thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: laodong.vn

Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó có đất đai từ nguồn gốc nông trường, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2014 tới ngày 31-12-2017, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 70 ngày.

 Đoàn Thanh tra do Trưởng phòng III, Cục III, Thanh tra Chính phủ Từ Thanh Sơn làm Trưởng đoàn.

Nguồn: ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN