Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự

08/03/2020 - 20:46

BDK - Bà Nguyễn Thị Nhản (Mỏ Cày Bắc) có nhu cầu tư vấn: Tôi là nguyên đơn trong vụ tranh chấp đất, đã được tòa án thụ lý. Vụ án của tôi Tòa thụ lý đã lâu (khoảng 5 tháng) nhưng chưa đưa ra xét xử. Giờ tôi phải làm sao? Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án là bao lâu?

Thắc mắc của bà được luật sư Phạm Thị Kim Tuyến (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự (VADS) như sau:

- Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án; trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

+ Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 4 tháng; kể từ ngày thụ lý vụ án;

+ Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 2 tháng; kể từ ngày thụ lý vụ án.

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng; trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 2 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại Điểm a khoản này và không quá 1 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại Điểm b khoản này.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

- Trong thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại Khoản 1 Điều này; tùy từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây:

+ Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;

+ Tạm đình chỉ giải quyết VADS;

+ Đình chỉ giải quyết VADS;

+ Đưa vụ án ra xét xử.

- Trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử; Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 2 tháng.

Khi đã thụ lý VADS, Tòa án chính thức xác nhận thẩm quyền và  trách nhiệm của mình trong việc giải quyết vụ án. Nếu như hòa giải không thành, Tòa án phải củng cố, hoàn thiện hồ sơ vụ án để đưa vụ án ra xét xử tại phiên tòa.

Trường hợp này, do bà là nguyên đơn tranh chấp về đất đai, nên đây là một trong các vụ án được quy định tại Điều 26 - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, có thời hạn chuẩn bị xét xử là 4 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án. Nếu xét thấy vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 (xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được, măc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép) thì Chánh án Tòa án nơi thụ lý vụ án, có thể gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 2 tháng.

Căn cứ vào quy định của điều luật trên, trong quá trình giải quyết, nếu có vướng mắc về thời hạn đưa vụ án ra xét xử, bà có thể đến gặp Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án của bà, để được giải thích hoặc nhận thông báo hợp lệ (nếu có), nhằm bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN