Tiếp nhận đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp khởi nghiệp

24/03/2020 - 21:04

Ông Lê Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp (KN) tỉnh cho biết, trước diễn biến của dịch Covid-19 và hạn mặn ngày càng phức tạp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động các doanh nghiệp (DN) nói chung và các DN KN trên địa bàn tỉnh nói riêng. Với vai trò là cơ quan đầu mối của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chương trình Đồng khởi KN và phát triển DN, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN tỉnh xin chia sẻ những khó khăn của cộng đồng KN tỉnh nhà. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN cũng là cơ quan đầu mối trong tiếp nhận và tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các DN KN trên địa bàn tỉnh để kịp thời đề xuất với Hội đồng Tư vấn KN tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hỗ trợ (phù hợp với quy định và nguồn lực của tỉnh).

Đề xuất, kiến nghị của DN KN xin gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN tỉnh. Địa chỉ: số 28, đường Lê Đại Hành, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre; hoặc thông qua Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ KN tiên phong tỉnh (anh Cao Minh Tuấn - Phó chủ nhiệm; di động: 0941503079). Đầu mối tiếp nhận thông tin: ông Trần Minh Trí - Phó trưởng phòng Tư vấn KN và Phát triển DN (Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN tỉnh); điện thoại 0275 3825340; di động: 0917522696; Email: tmtri.skMt@bentre.gov.vn.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN