Về vay vốn nhà ở xã hội

09/04/2020 - 20:10

BDK - Năm 2020, theo Quyết định số 1706/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020; trong đó, nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội sẽ tập trung cho vay các đối tượng là công nhân (CN) tại các khu công nghiệp có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo số 172/KCN-QLDN ngày 19-3-2020 của Ban quản lý các khu công nghiệp, số CN đăng ký vay vốn là 9 CN, với nhu cầu vay 1,71 tỷ đồng. Các CN chưa đăng ký vay vốn với Ban quản lý các khu công nghiệp nếu có nhu cầu vay liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cư trú để bổ sung.

CN vay vốn sử dụng vào các mục đích, như: mua nhà ở xã hội, thuê, mua nhà ở xã hội tại các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội; thanh toán các chi phí xây mới nhà để ở, sửa chữa nhà đã hư hỏng, xuống cấp để ở. Mức vay khoảng 500 triệu đồng/CN, thời hạn cho vay tối đa 25 năm, lãi suất cho vay theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ (hiện nay là 4,8%).

Để chuẩn bị vay vốn, CN phải có quyền sử dụng đất thổ cư, quyền sở hữu nhà tại nơi cư trú, có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh; liên hệ với UBND các xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đăng ký số vốn cần vay. Sau khi đã được thông báo của UBND các xã, phường, thị trấn thống nhất đề nghị cho vay, người vay liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục vay vốn. Các vướng mắc, vui lòng liên hệ với ông Huỳnh Văn Chiến Em qua số điện thoại 0919248358 hoặc địa chỉ email: pkhnvtdbentre@gmail.com.

Nếu đến ngày 15-4-2020, các CN không có nhu cầu vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tham mưu cho UBND cấp xã bình xét cho vay các đối tượng khác.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN