487,5 triệu đồng hỗ trợ lãi suất đầu tư phương tiện phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

29/04/2021 - 18:57

Đầu tư phương tiện hành khách công cộng bằng xe buýt được hỗ trợ lãi suất.

Đầu tư phương tiện hành khách công cộng bằng xe buýt được hỗ trợ lãi suất.

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2248 ban hành ngày 27-4-2021 về việc phê duyệt danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các ngân hàng để thực hiện đầu tư phương tiện hành khách công cộng bằng xe buýt quý IV-2020. Tổng số tiền hỗ trợ là 487,5 triệu đồng.

4 đơn vị kinh doanh vận tải được hỗ trợ lãi suất gồm: Hợp tác xã Vận tải Thống nhất Bến Tre, Hợp tác xã Cơ giới thủy bộ huyện Mỏ Cày Nam, Hợp tác xã Vận tải thủy bộ Thạnh Phú, Hợp tác xã Vận tải thủy bộ Châu Thành. Việc xem xét, phê duyệt dựa trên tờ trình của Sở Tài chính về việc thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất đầu tư phương tiện phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt quý IV-2020 và tờ trình của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các ngân hàng để thực hiện đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt quý IV-2020.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN