BIDV sẽ tiến hành chuyển đổi hệ thống Core Banking

31/08/2023 - 18:30

BDK.VN - Thực hiện chương trình hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, BIDV sẽ tiến hành chuyển đổi hệ thống Core Banking từ ngày 31-8-2023 đến ngày 3-9-2023. Trong đó, hoàn thành chuyển đổi hệ thống trong ngày 3-9-2023, dự phòng ngày 4-9-2023. Thời gian dự kiến đưa vào sử dụng chính thức hệ thống Core Banking mới vào ngày 5-9-2023.

Do yêu cầu kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi, một số tính năng và dịch vụ kênh ngân hàng điện tử của BIDV sẽ được cung cấp hạn chế hoặc tạm dừng, cụ thể như sau:

Đối với khách hàng cá nhân: Dự kiến tạm dừng toàn bộ hệ thống từ 23 giờ 00 ngày 2-9-2023 đến hết ngày 3-9-2023.

Đối với khách hàng doanh nghiệp: Dự kiến tạm dừng cung cấp dịch vụ từ 21 giờ 00 ngày 31-8-2023 đến hết ngày 3-9-2023.

Nguyễn Xuân Trường

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Core BankingBIDV

BÌNH LUẬN