Đa dạng nguồn lực trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

20/11/2013 - 08:00

Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt xong Đồ án quy hoạch xây dựng NTM cấp xã ở 20/20 xã. Tổng các nguồn lực đầu tư trên địa bàn trên 1.898 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do Trung ương, tỉnh hỗ trợ 227 tỷ đồng, còn lại vốn địa phương và nhân dân đóng góp.

Số tiền này được giải ngân để thực hiện công tác quy hoạch, tuyên truyền và đặc biệt đầu tư cơ sở hạ tầng. Huyện đã duy tu và nâng cấp, nhựa hóa, bê-tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 135km; xây dựng và đưa vào sử dụng 48 cầu bê-tông… Nhân dân các địa phương còn hiến nhiều héc-ta đất để làm đường giao thông. Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hiện nay, huyện có 1 xã đạt 11 tiêu chí, 1 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí và các xã còn lại đạt từ 5 đến 8 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt trên 24 triệu đồng/năm, tăng trên 7 triệu đồng so với năm 2010.

Trong thời gian tới, các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và người dân hiểu rõ các nội dung và tích cực tham gia thực hiện; đa dạng hóa các nguồn lực để xây dựng NTM, nhất là trong xây dựng hạ tầng nông thôn.

Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN