Kiểm tra tiến độ Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

24/11/2021 - 13:45

BDK.VN - Sáng 24-11-2021, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh Bến Tre đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Quy hoạch tỉnh để nghe đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ thực hiện quy hoạch tỉnh.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh Bến Tre phát biểu kết luận.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh Bến Tre phát biểu kết luận. 

Đến dự cuộc họp có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quy hoạch tỉnh cùng các thành viên và các đơn vị tư vấn.

Dự án xây dựng Quy hoạch tỉnh Bến Tre bao gồm 41 hợp phần. Đến nay, theo báo cáo của liên danh tư vấn, dự án đã thực hiện đạt khoảng 65%, trong đó một số hợp phần đã hoàn thiện trên 80%. Đã hoàn thành 42 bản đồ, sơ đồ phân vùng phát triển. Đây là cơ sở quan trọng để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh. Ngoài ra, đơn vị tư vấn cũng đã tổ chức hơn 10 hội thảo trực tuyến với các đơn vị liên quan, các cơ quan chức năng của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua đã ảnh hưởng nhất định đến việc tiếp xúc trực tiếp để trao đổi, thảo luận giữa đơn vị tư vấn với các ngành, cơ quan, đơn vị.

Tại cuộc họp, các đại biểu sở, ngành tỉnh góp ý một số nội dung trong báo cáo giữa kỳ do liên danh tư vấn soạn thảo, trong đó tập trung vào các nội dung: Quy hoạch chi tiết, cách thức phối hợp giữa đơn vị tư vấn với chủ đầu tư và cách thức tiến hành các công việc còn lại từ nay đến cuối năm 2021.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc đề nghị: Trong báo cáo giữa kỳ phải chuyên chở được Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đã được xây dựng xong. Kế đến là phải thay đổi cách làm việc để đảm bảo tiến độ công việc. Ban Quản lý dự án sẽ cùng đồng hành với đơn vị tư vấn trong quá trình làm việc với các ngành, địa phương trong thời gian tới. Đề nghị đơn vị tư vấn sắp xếp làm việc với các ngành, địa phương để ghi nhận sự phản hồi đối với các nội dung quy hoạch. Một vấn đề quan trọng nữa là tiến độ công việc nêu trong báo cáo giữa kỳ phải có sự xác nhận của các ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh Bến Tre chấp nhận báo cáo tiến độ của đơn vị tư vấn. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với tất cả các thành viên hội đồng quy hoạch tỉnh, các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu những nội dung báo cáo, nhất là những vấn đề liên quan đến phát triển, tầm nhìn,… Cập nhật tất cả các quyết định, chương trình của Chính phủ phê duyệt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn thống nhất lịch làm việc xuyên suốt từ đây đến cuối năm 2021 để hoàn tất toàn bộ công việc liên quan đến quy hoạch tỉnh.

Về nội dung chính của quy hoạch, đề nghị lưu ý một số vấn đề như: Tầm nhìn chiến lược của tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030 và đến năm 2050; quan điểm phát triển; mục tiêu phát triển, chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 2021 - 2030 và giai đoạn sau năm 2030). Trong định hướng liên vùng, không được bỏ sót các định hướng phát triển của tỉnh Bến Tre (như kinh tế biển, phát triển hướng Đông,…).

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích