Rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

08/09/2019 - 20:56

Tháng 8-2019, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Theo đó, mục đích của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019; xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững để có cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và định hướng công tác giảm nghèo năm 2020.

Công tác rà soát được thực hiện từ hộ gia đình, tổ nhân dân tự quản, ấp, khu phố. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh yêu cầu việc rà soát phải đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của người dân và thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình. Việc cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm.

Yêu cầu tiêu chuẩn đối với lực lượng điều tra viên bao gồm cán bộ cấp xã, trưởng ấp, khu phố phải đảm bảo về: kiến thức, kinh nghiệm trong công tác khảo sát, điều tra và tham vấn; am hiểu về tình hình đời sống của người dân trên địa bàn và khả năng tham vấn giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo xác định những loại hình sẽ tham gia hoạt động sinh kế.

Song song với công tác rà soát, tỉnh cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 để kịp thời chấn chỉnh những sai sót.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN