Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2022

17/08/2022 - 10:58

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có thông báo số 111, ngày 14-8-2022 về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022).

Treo cờ trên các tuyến đường chính vào các dịp lễ lớn.

Treo cờ trên các tuyến đường chính vào các dịp lễ lớn.

Cụ thể, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022: công chức, viên chức, người lao động nghỉ từ 1-9-2022 đến hết ngày 2-9-2022. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, tổ chức, hộ dân trên toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc, bắt đầu từ 17 giờ ngày 31-8-2022 đến hết ngày 2-9-2022.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải bố trí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trực trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh để kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, nhất là về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, chính quyền địa phương nhắc nhở các hộ dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định hiện hành, thay tất cả cờ cũ, cờ rách, cờ phai màu bằng cờ mới để tạo vẽ mỹ quan và sự tôn nghiêm trân trọng; thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh cơ quan, đường phố, xóm, ấp sạch đẹp; bố trí pa-nô, khẩu hiệu trang trí theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc và phối hợp các đoàn thể vận động nhân dân cùng thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN