Xử lý hành vi trộm cắp điện trong sử dụng điện

11/05/2021 - 13:17

BDK.VN - Năm 2020, Công ty Điện lực Bến Tre đã kiểm tra 82.019 lượt khách hàng, đạt 131,50 % kế hoạch năm. Qua đó, phát hiện 5 trường hợp trộm cắp điện tại Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú và Chợ Lách (tăng 2 trường hợp, so với cùng kỳ). Tổng sản lượng điện năng truy thu là 21.211kWh, với số tiền trên 68 triệu đồng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc khách hàng trộm cắp điện, trong đó có nguyên nhân do khách hàng muốn hưởng lợi trước mắt, nên bị kẻ xấu xúi giục trộm cắp điện để lấy tiền công.

Với hành vi trộm cắp về điện, ngoài việc đóng tiền truy thu đã thất thoát cho ngành Điện, khách hàng còn phải chịu xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với các hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức để phục vụ mục đích sinh hoạt được qui định tại Khoản 9,10 Điều 12 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17-10-2013 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng dưới 1.000kWh;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 1.000kWh đến dưới 2.000kWh;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 2.000kWh đến dưới 4.500kWh;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 4.500kWh đến dưới 6.000kWh;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 6.000kWh đến dưới 8.500kWh;

e) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 8.500kWh đến dưới 11.000kWh;

g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 11.000kWh đến dưới 13.500kWh;

h) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 13.500kWh đến dưới 16.000kWh;

i) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 16.000kWh đến dưới 18.000kWh;

k) Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 18.000kWh đến dưới 20.000kWh.

Riêng đối với trường hợp trộm cắp điện từ 20.000 kWh trở lên được chuyển hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định này.

Công ty Điện lực Bến Tre xin khuyến cáo khách hàng cần phải cảnh giác đối với kẻ xấu xúi giục, có hành vi trộm cắp điện dẫn đến vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực. Khi khách hàng phát hiện các đối tượng thực hiện các hành vi trộm cắp điện thì thông báo đến Điện lực hay chính quyền địa phương hoặc gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng qua số tổng đài CSKH: 1900 1006 - 1900 9000.

Điện lực Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN