“Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, chuẩn phong cách”

15/07/2020 - 07:28

BDK - Đó là một trong những mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả tích cực của Đảng bộ cơ sở Phòng An ninh đối ngoại (ANĐN), Công an tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với ý chí quyết tâm chính trị cao nhất, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Công an tỉnh đã tích cực nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các mặt công tác chiến đấu, xây dựng đảng và xây dựng lực lượng.

Một buổi sinh hoạt chính trị của Đảng bộ Phòng An ninh đối ngoại.

Một buổi sinh hoạt chính trị của Đảng bộ Phòng An ninh đối ngoại.

Triển khai thực hiện mô hình

Do đặc thù nhiệm vụ công tác, cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) Phòng ANĐN thường xuyên công tác xa đơn vị và độc lập chiến đấu, chính vì vậy, đảng ủy đơn vị luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB, ĐV, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong tình hình mới.

Trên cơ sở nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, Đảng ủy phòng đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình: “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, chuẩn phong cách” quán triệt đến toàn thể CB, ĐV toàn đơn vị; với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung đổi mới tư duy, tác phong làm việc, xây dựng đội ngũ CB, ĐV vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi năng lực chuyên môn, vững về trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện mô hình này, định kỳ hàng tháng, thông qua cuộc họp chi bộ bên cạnh sinh hoạt các chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác, mỗi ĐV tự viết bản đăng ký nội dung khắc phục những vấn đề mà bản thân mình nhận thấy còn hạn chế, khuyết điểm, hoặc tập thể chỉ ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như sinh hoạt hàng ngày để chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến. Qua đó, có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh lề lối, tác phong sinh hoạt, nâng cao trách nhiệm hơn với công việc, kịp thời ngăn chặn những biểu hiệu lệch lạc, góp phần phòng ngừa sai phạm. Quá trình thực hiện mô hình đã giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị rà soát toàn diện CB, ĐV về: phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, từ đó có phương án bồi dưỡng, kèm cặp từng trường hợp cụ thể.

Là một trong những đảng viên trẻ của đơn vị, hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ 3, Trung úy Nguyễn Văn Hữu Nghị chia sẻ: “Mô hình “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, chuẩn phong cách” của đảng bộ đã giúp bản thân thêm vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức lối sống. Hàng tháng, việc tự viết bản đăng ký nội dung khắc phục hạn chế và qua các ý kiến đóng góp của tập thể chi bộ đã giúp tôi thấy được những khuyết điểm, tồn tại của bản thân, từ đó kịp thời chấn chỉnh để hoàn thiện bản thân trưởng thành hơn”.

Phát huy vai trò nêu gương

Trong quá trình thực hiện mô hình, Đảng ủy Phòng ANĐN còn gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để mỗi CB, ĐV tự soi, tự sửa, chủ động rèn luyện hoàn thiện bản thân, tránh xa những biểu hiện suy thoái. Trong thực hiện, lãnh đạo đơn vị luôn thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”…; trong đó, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phải phát huy vai trò nêu gương cho CB, ĐV, chiến sĩ, ĐV phải nêu gương cho quần chúng.

Thượng tá Nguyễn Thành Đoàn - Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng ANĐN, Công an tỉnh cho biết: “Việc thực hiện mô hình “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, chuẩn phong cách” đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng CB, ĐV; từng đồng chí có ý thức phấn đấu rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác; tích cực nghiên cứu, vận dụng kiến thức nghiệp vụ vào hoạt động thực tiễn đạt hiệu quả, giải quyết công việc đúng trình tự, quy định pháp luật. Từng cá nhân nâng cao được ý thức tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh”.

“Mô hình “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, chuẩn phong cách” đã góp phần xây dựng đội ngũ CB, ĐV Phòng ANĐN trong sạch, vững mạnh vừa hồng, vừa chuyên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ không có ĐV vi phạm, bị xử lý kỷ luật; nhiều năm liền đảng bộ đạt danh hiệu “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; riêng năm 2017 và 2019 đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Đây thực sự là một mô hình hay, cần được nhân rộng trong thời gian tới”, Thượng tá Nguyễn Thành Đoàn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN