Bình Khánh đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới

14/08/2020 - 06:54

BDK - Là 1 trong những xã được huyện, tỉnh bổ sung vào danh sách xây dựng xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, đến nay, Bình Khánh đã đạt 14/19 tiêu chí (TC) xã NTM. Để đạt mục tiêu đề ra theo kế hoạch, xã đang thực hiện theo tinh thần “bứt phá về đích” trong xây dựng xã NTM.

Tuyến đường liên xã Bình Khánh - Tân Trung được xây dựng theo chuẩn NTM.

Tuyến đường liên xã Bình Khánh - Tân Trung được xây dựng theo chuẩn NTM.

Bình Khánh là xã được sáp nhập từ 2 xã Bình Khánh Đông và Bình Khánh Tây. Xã hiện có 15,86km2, 3.127 hộ dân, với 10.155 nhân khẩu, kinh tế của người dân chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Xã còn 242 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,75%, 180 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,75%.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hoàng Thân cho biết: Theo Công văn số 2751 ngày 3-12-2019 của UBND huyện Mỏ Cày Nam, Bình Khánh được đưa vào kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Với mục tiêu trên, Đảng ủy, UBND xã xác định xây dựng xã NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp. Theo đó, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xã tập trung kiện toàn BCĐ xây dựng NTM và đời sống văn hóa, phân công ngay các thành viên BCĐ phụ trách cụ thể từng TC và có phân kỳ thực hiện từ nay đến cuối năm đối với các TC chưa đạt. Hàng tháng, BCĐ xã họp vào ngày 15 và ngày cuối tháng để báo cáo tiến độ triển khai thực hiện.

Theo đánh giá của địa phương, đến nay, Bình Khánh cơ bản đạt 14/19 TC xã NTM; 5 TC chưa đạt gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, môi trường. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy đã tập trung xây dựng kế hoạch xây dựng xã NTM 5 năm giai đoạn 2020 - 2025, tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng. Sau khi lấy ý kiến, được sự thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã tổ chức lễ phát động thực hiện vào tháng 6-2020.

Từ thực trạng hiện có, Bình Khánh đã và đang xây dựng lộ trình thực hiện xã NTM với nhiều giải pháp. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hoàng Thân cho rằng: Để đạt xã NTM theo kế hoạch đề ra, xã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân công thành viên BCĐ phụ trách từng TC, phụ trách từng ấp. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các TC, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và trực tiếp vận động người dân chung tay xây dựng NTM.

Hàng tháng, BCĐ xây dựng NTM họp định kỳ 2 lần để nghe các ngành báo cáo kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để kịp thời chỉ đạo các TC chưa đạt. Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân về những giải pháp giữ vững, nâng chất các TC đã đạt. Nhân rộng các hình thức thi đua nhằm thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng NTM. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền từ chiều rộng đến chiều sâu, từ trực quan đến tổ chức các cuộc họp, văn nghệ, hội thi, lễ ra quân theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động từng người, từng hộ dân góp công sức, vốn chung tay xây dựng NTM…

Thành lập các tổ tuyên truyền, vận động gắn với từng TC cụ thể, nhất là những TC chưa đạt, tránh vận động chung chung, cần nêu rõ các vấn đề để thực hiện đạt TC. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và thực hiện tốt “Ngày Chủ nhật NTM”. Tích cực huy động nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã theo hướng quy hoạch xã NTM. Xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn gắn với phát triển sản xuất, gia tăng thu nhập cho người dân. Tập trung xử lý vấn đề về môi trường và an toàn thực phẩm.

“Để xây dựng thành công xã NTM, trong thời gian tới, BCĐ xây dựng NTM cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban vận động, Ban phát triển các ấp tích cực hơn nữa, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đôn đốc, nhắc nhở từng hộ dân có ý thức hơn trong việc giữ vững và phát huy những thành quả đạt được. Tiếp tục khắc phục những hạn chế và thực hiện những phần việc chưa đạt của hộ gia đình để góp phần xây dựng thành công xã NTM”, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hoàng Thân nhận định.

Bài, ảnh: Thiên Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN