Châu Thành tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

16/06/2020 - 20:09

BDK - UBND huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030. Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC trên địa bàn huyện đạt kết quả khá tốt. Việc triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác điều hành, chỉ đạo về CCHC tăng cường thực hiện, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính được nâng lên; thủ tục hành chính (TTHC) được cập nhật và niêm yết công khai đầy đủ phục vụ nhu cầu tra cứu của tổ chức, cá nhân.

Tổ chức bộ máy hành chính được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn. Cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được bố trí phù hợp giữa trình độ chuyên môn và vị trí việc làm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước bước đầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí cho nhân dân.

Chỉ số CCHC cấp huyện từ năm 2013 - 2017 xếp loại tốt, năm 2018 xếp loại khá. Huyện đang triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hiện đã cung cấp 41 dịch vụ công mức độ 3 cấp huyện; 5 dịch vụ công mức độ 3 cấp xã; cung cấp 75 TTHC cấp huyện và 46 TTHC cấp xã lên mức độ 4 trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2030 và từng năm. Trong đó, chú trọng công tác cải cách TTHC; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa nền hành chính công; cập nhật TTHC mới; đảm bảo giải quyết các TTHC đúng hẹn; áp dụng điều hành quản lý văn bản qua hệ thống VNPT-Ioffice.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 16 tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN