Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

30/06/2020 - 20:40

BDK - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực.

Nghị quyết cũng nêu rõ, các ngành, lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước trong thời gian tới. Cụ thể: hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với UBND cấp tỉnh đối với 10 ngành, lĩnh vực sau:

Ngành, lĩnh vực nội vụ; Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông; Ngành, lĩnh vực văn hóa; Ngành, lĩnh vực y tế; Ngành, lĩnh vực xây dựng; Ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ; Ngành, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Ngành, lĩnh vực tài chính; Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà nghị quyết đưa ra, gồm: Tập trung hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực; tăng cường thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương; bố trí đủ nguồn lực để thực hiện phân cấp.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN