HĐND Phường 2, TP. Bến Tre thông qua Đề án sáp nhập địa giới hành chính

05/09/2019 - 19:34

BDK - Ngày 5-9-2019, HĐND Phường 2, TP. Bến Tre đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) thông qua Nghị quyết về sáp nhập địa giới hành chính.

Đại biểu dự kỳ họp

Đại biểu dự kỳ họp

Phó chủ tịch HĐND TP. Bến Tre Phạm Đông Thuận đến dự.

Tại kỳ họp, UBND Phường 2 thông qua báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về sáp nhập Phường 1, 2, 3, TP. Bến Tre để thành lập phường An Hội theo Đề án số 4032/ĐA-UBND, ngày 15-8-2019 của UBND tỉnh; thông qua tờ trình chủ trương sáp nhập Phường 1, 2, 3 TP. Bến Tre, để thành lập phường An Hội.

Đây là những đơn vị có quy mô dân số và diện tích nhỏ, chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định (dưới 50% tiêu chuẩn về quy mô diện tích và dân số theo Nghị quyết 653/2019/UBTVQH, ngày 12-3-2019 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội.

Theo đó, kết quả lấy ý kiến cử tri về sáp nhập Phường 1, 2, 3 để thành lập phường An Hội, tại Phường 2 có 1.345 cử tri được lấy ý kiến, có 100% phiếu hợp lệ, trong đó có 1.231 cử tri đồng ý (đạt tỷ lệ 91,52%); 144 cử tri không đồng ý (chiếm tỷ lệ 8,47%).

Về đơn vị hành chính mới lấy tên là phường An Hội, có diện tích 0,92km2, dân số 11.502 người.

Các đại biểu HĐND Phường 2 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết nhập Phường 1, 2, 3, TP. Bến Tre để thành lập phường An Hội, với tỷ lệ đại biểu tán thành đạt 100%.

Cùng ngày, HĐND Phường 2, 3 cũng đã tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết về sáp nhập địa giới hành chính, với tỷ lệ đại biểu đồng thuận đạt bình quân trên 98%.

Ngoài 3 đơn vị Phường 1, 2, 3, thực hiện sáp nhập địa giới hành chính thì thành phố còn 2 xã thực hiện sáp nhập địa giới hành chính là xã Bình Phú và Mỹ Thành.

Theo kế hoạch, sau kỳ họp HĐND các xã, phường nằm trong Đề án sáp nhập đơn vị hành chính của TP. Bến Tre sẽ hoàn tất hồ sơ, thủ tục để HĐND thành phố thảo luận, biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ XIII, sẽ tổ chức vào ngày 12-9-2019.

                                                                                                 Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN