Hội thi sáng tác tiểu phẩm truyền thông Đồng khởi khởi nghiệp: Gia hạn thời gian nhận tác phẩm đến tháng 10-2018

04/09/2018 - 19:48

Hội thi sáng tác tiểu phẩm truyền thông chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (ĐKKN và PTDN) tỉnh năm 2018 được phát động và nhận tác phẩm từ ngày 10-4 đến ngày 5-7-2018. Sau thời gian triển khai đến nay, Ban tổ chức đã nhận được sự nhiệt tình tham gia của một số tác giả. Theo đánh giá sơ bộ của Ban tổ chức, các tác phẩm gửi dự thi bám sát nội dung, chủ đề, yêu cầu. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm tham gia chưa nhiều.

Để có thời gian cho các tác giả lựa chọn những tác phẩm, sáng tác mới tham gia dự thi, Ban tổ chức đã quyết định gia hạn thêm thời gian tham gia hội thi. Cụ thể, thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 31-10-2018, dự kiến trao giải vào tháng 12-2018. Tác phẩm dự thi sáng tác kịch bản truyền thông chương trình ĐKKN và PTDN tỉnh năm 2018 gửi đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre (số 88/1, đường 30-4, Phường 4, TP. Bến Tre; email: ttvhbt@gmail.com; điện thoại: 0275.3.822.220 hoặc 0275.3.554.122).

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN