Những vấn đề cần quan tâm trong tuyển sinh quân sự năm 2020

22/05/2020 - 07:59

Mỏ Cày Bắc tổ chức cho dân quân năm nhất bắn đạn thật. Ảnh: Thanh Triều

Mỏ Cày Bắc tổ chức cho dân quân năm nhất bắn đạn thật. Ảnh: Thanh Triều

Những năm qua, công tác tuyển sinh quân sự (QS) luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ban Tuyển sinh QS các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện. Cơ quan QS các cấp chủ động tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp để UBND, Ban Tuyển sinh QS điều hành công tác tuyển sinh QS đúng quy trình. Theo đó, từ bước tuyên truyền, hướng nghiệp, khám sức khỏe, xác minh lý lịch, xét duyệt hồ sơ bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng theo quy định, quy chế của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, nhiều thí sinh ý thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có tâm huyết, nguyện vọng được đào tạo và phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh QS những năm qua đáng khích lệ, góp phần tích cực vào công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan có chất lượng cho Quân đội. Hệ thống văn bản quy định về công tác tuyển sinh QS của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng bước được hoàn thiện và bổ sung là cơ sở pháp lý để địa phương tổ chức thực hiện đi vào nền nếp, có hiệu quả.

Tuy nhiên, hiện nay công tác tuyển sinh QS vẫn còn gặp khó khăn, nhất là thí sinh có học lực khá, giỏi nguyện vọng thi vào các trường trong Quân đội, nhưng qua bước sơ tuyển không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, chủ yếu bị loại do huyết áp, tim mạch, thị lực; chỉ tiêu đào tạo của các trường tương đối thấp, từ đó chưa thật sự thu hút nhiều thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trong Quân đội.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan nói riêng. Để góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, công tác tuyển sinh QS cần tập trung thực hiện một số chủ trương, giải pháp.

Trước hết, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị; cơ quan QS các cấp chủ động tham mưu cho UBND, Ban Tuyển sinh QS thực hiện tốt quy trình các bước tuyển sinh QS.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Tuyển sinh QS đủ số lượng, đúng thành phần, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên. Các cấp phải nhận thức công tác tuyển sinh QS là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch, công văn tổ chức thực hiện đúng theo thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng nghiệp thu hút nhiều tài năng trẻ đăng ký dự thi vào các trường trong Quân đội, đây là khâu trọng yếu quyết định đến kết quả, chất lượng công tác tuyển sinh QS. Xác định nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài phát thanh các huyện, thành phố, trạm truyền thanh cấp xã.

Ban Tuyển sinh QS các huyện, thành phố cử cán bộ nắm chắc kiến thức tuyển sinh QS trực tiếp đến các trường THPT để tư vấn, tuyên truyền cho thí sinh, chú trọng ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển nhằm giúp cho thí sinh, gia đình nắm chắc thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh QS.

Cơ quan QS các cấp thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế thiếu sót, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Sau tuyển sinh tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng, biểu dương thành tích trong thực hiện công tác tuyển sinh QS.

Năm 2019, qua công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, có 347 thí sinh đăng ký (nam: 308, nữ: 39), qua các bước sơ tuyển đủ điều kiện dự thi vào các trường: 175 thí sinh (nam: 157, nữ: 18). Kết quả trúng tuyển vào các học viện, trường: 36 thí sinh, đạt 20,57% so với tổng số hồ sơ dự tuyển.

Chiến Sĩ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN