Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan ngành Công an

01/04/2020 - 19:53

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kể từ ngày 1-4 đến hết ngày 15-4-2020, Công an tỉnh Bến Tre sẽ tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan ngành Công an như: cấp, đổi hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, đăng ký xe, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự...

Công an tỉnh Bến Tre xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để cùng thực hiện.

Công an tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN