Ðảng CS Trung Quốc lãnh đạo công cuộc phát triển đất nước giàu mạnh

16/10/2007 - 16:32

Một góc thủ đô Bắc Kinh.

Ngày 15-10, Ðảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17. Từ kỳ Ðại hội lần thứ nhất (tháng 7-1921) đến nay, Ðảng CS Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cách mạng giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng CNXH. Đặc biệt, những thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa, nhất là từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đến nay được cả thế giới khâm phục.

Ðảng CS Trung Quốc thành lập ngày 1-7-1921 và tiến hành Ðại hội đại biểu toàn quốc Ðảng CS Trung Quốc lần thứ nhất vào cuối tháng 7-1921. Năm 1949, khi nước CHND Trung Hoa tuyên bố thành lập, Ðảng CS Trung Quốc đã nêu ra nhiệm vụ mới đưa Trung Quốc quá độ thành nước xã hội chủ nghĩa, bắt đầu tìm kiếm con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Trung Quốc.


Năm 1978, Hội nghị T.Ư lần thứ 3 Ðảng CS Trung Quốc khóa XI kiên quyết sửa chữa sai lầm, đánh dấu mốc quan trọng với việc đất nước bắt tay thực hiện chính sách cải cách mở cửa, từng bước xác lập con đường xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc. Qua cải cách thể chế chính trị và kinh tế, từng bước xác định con đường xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, Ðảng CS Trung Quốc những năm qua nêu ra hàng loạt chủ trương mới như: xây dựng quan niệm phát triển toàn diện, nhịp nhàng và bền vững; xây dựng xã hội hài hòa; xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa.


Kế hoạch năm năm lần thứ 10 (2001 - 2005) thu được những thành tựu rất to lớn, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, bình quân 8,8%/năm; GDP bình quân đầu người tăng từ 356 USD năm 2000 lên khoảng 1.380 USD năm 2005. Rất nhiều công trình khoa học, công nghệ lớn và quan trọng được tiến hành. Tiêu biểu là việc Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 6, gia nhập Câu lạc bộ vũ trụ thế giới.


Thể hiện quan điểm chiến lược "phát triển khoa học" đưa đất nước bước sang thời kỳ phát triển mới, xây dựng xã hội hài hòa theo nguyên tắc bắt đầu từ con người và trở lại phục vụ con người, Hội nghị BCH T.Ư 5 khóa XVI xác định thời kỳ thực hiện Quy hoạch năm năm lần thứ 11 (2006 - 2010) l

Theo Nhân Dân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN