“Đoàn kết - Sáng tạo”trong triển khai, thực hiện nghị quyết 2021

25/01/2021 - 06:54

BDK - Huyện ủy Chợ Lách xác định “Đoàn kết - Sáng tạo” là chủ đề năm 2021. Cụ thể, đoàn kết - sáng tạo trong triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng tâm thế hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ, quyết liệt trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tập trung huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra.

Toàn Đảng bộ huyện Chợ Lách phát huy tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo” trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Toàn Đảng bộ huyện Chợ Lách phát huy tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo” trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.           

Các mục tiêu chính

Mục tiêu đề ra của năm 2021 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm quy chế, giữ vững đoàn kết nội bộ. Từng cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thể hiện tính gương mẫu, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, xây dựng Đề án huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao (NTMNC) và Đề án xây dựng Chợ Lách thành trung tâm giống cây trồng và hoa kiểng quy mô quốc gia. Khai thác tốt các thế mạnh kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng Làng Văn hóa du lịch, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết.

Huyện ủy đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021. Đáng chú ý, phát triển 60 đảng viên mới, kéo giảm 5% đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật; xây dựng 8 chi bộ ấp, khu phố đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tốc độ tăng về giá trị sản xuất 12,14%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 59,9 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, xây dựng 5 xã đạt chuẩn xã NTMNC, gồm: Hưng Khánh Trung B, Phú Phụng, Tân Thiềng, Phú Sơn. Riêng xã Sơn Định hoàn thành xây dựng xã NTMNC và tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, như: giải quyết việc làm mới 1.400 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 65,24%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 1,5%...

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 đã nêu trong Nghị quyết Huyện ủy. Tiếp tục chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19, xâm nhập mặn theo đúng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và sát thực tế tình hình của huyện, tạo điều kiện và tranh thủ tối đa để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2021 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ, mỗi cấp ủy viên chọn một chỉ tiêu cụ thể thuộc lĩnh vực mình phụ trách để đăng ký với cấp ủy thực hiện. Từ đó, xác định mức độ chuyển biến, mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện việc phân công nhiệm vụ cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt dự sinh hoạt ở các chi bộ ấp, khu phố để theo dõi, hướng dẫn, góp ý.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, rà soát và tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, các chương trình, đề án về lĩnh vực nông nghiệp để đạt mục tiêu đã đề ra cho năm 2021. Tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với đổi mới mô hình tổ chức sản xuất. Tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại tổng hợp và an toàn. Xây dựng thương hiệu hàng hóa, phát triển hệ thống cung ứng kết nối hiệu quả với thị trường. Trước mắt, tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân khắc phục hạn mặn, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và một số sản phẩm cây giống, hoa kiểng. Xây dựng và triển khai Đề án xây dựng Chợ Lách thành Trung tâm giống cây trồng, hoa kiểng quy mô Quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng xã NTMNC, kiểu mẫu; xây dựng và triển khai Đề án huyện NTMNC, khẩn trương rà soát, tập trung cao độ thực hiện các nội dung, bảo đảm hoàn thành 5 xã đạt chuẩn xã NTMNC. Đẩy nhanh tiến độ thực các công trình, dự án hạ tầng quan trọng đã và đang thực hiện và thực hiện trong thời gian tới.

Thực hiện tốt các mục tiêu trên lĩnh vực giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chất lượng ấp văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động bảo trợ xã hội.

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền và phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”. Lưu ý đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân cùng nắm chủ trương, nghị quyết và đồng thuận triển khai thực hiện.

Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải hướng vào giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, vấn đề bức xúc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai nhanh đầu tư xây dựng các công trình dự án. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt khẩu hiệu “ba không, ba nên, ba cần” trong tiếp xúc, giải quyết công việc của dân.

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN