[Infographics] Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022

09/12/2022 - 16:55

BDK.VN - Năm 2022, kinh tế của tỉnh phục hồi với nhiều tín hiệu khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 7,33% (theo công bố của Tổng cục Thống kê). GRDP bình quân đầu người tăng 10,84%.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN