[Infographics] Mục tiêu năm 2022 của ngành công thương

23/01/2022 - 06:15

BDK.VN - Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 38,3 ngàn tỷ đồng (tăng 8,2% so với ước thực hiện năm 2021); sản lượng điện thương phẩm ước thực hiện đạt 1.860 triệu kWh (tăng 4% so với ước thực hiện năm 2021), hơn 140 MW điện gió đưa vào khai thác thương mại; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 56 ngàn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.500 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 800 triệu USD.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN