“Sông Bến Tre nhuốm màu ô nhiễm”

31/10/2011 - 07:23

Báo Đồng Khởi số 2794 ra ngày 26-8-2011 có bài phản ánh “Sông Bến Tre nhuốm màu ô nhiễm” của tác giả Phan Lữ Hoàng Hà, phản ánh tình trạng sông Bến Tre ô nhiễm do rác thải sinh hoạt và nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ra. Lãnh đạo Thành phố rất cảm ơn chủ bút và quý báo đã phản ánh thực trạng “nhuốm màu ô nhiễm” của sông Bến Tre, giúp thành phố kịp thời khắc phục tình trạng ô nhiễm, trả lại nét đẹp cho dòng sông và vẻ mỹ quan của đô thị thành phố Bến Tre.

Sau khi báo phát hành, ngày 30-8-2011, Thường trực Thành ủy đã có Công văn số 284 chỉ đạo các đơn vị và xã, phường có liên quan khẩn trương báo cáo đánh giá tình trạng ô nhiễm của sông Bến Tre, đồng thời căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị để đề xuất biện pháp xử lý trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục thực trạng mà báo đã nêu. Thực hiện công văn của Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố đã phê duyệt chủ trương giao Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư, chỉ định Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Bến Tre tiến hành vớt rác, phát quang bụi rậm, lau sậy, dừa nước cặp bờ kè công viên Hùng Vương thuộc phường 3, phường 5, phường 7.

Về lâu dài, UBND Thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị lắp đặt bảng cấm xả rác trên lan can bờ kè công viên Hùng Vương, hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Bến Tre vớt rác định kỳ 2 tháng một lần. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố, UBND phường 3, phường 5, phường 7 và xã Mỹ Thạnh An vận động các hộ dân trên địa bàn đăng ký giao rác sinh hoạt. Tăng cường công tác kiểm tra và yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh có xả thải ra sông Bến Tre cam kết chấp hành những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh cặp bờ Bắc và bờ Nam sông Bến Tre về công tác bảo vệ môi trường, không xả nước thải chưa qua xử lý và vứt rác xuống sông.       

Trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố Bến Tre không thể tránh khỏi những khó khăn và hạn chế trong công tác quản lý đô thị. Rất mong quý nhà báo và các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục phản ánh những thành tựu và những thiếu sót để Thành phố kịp thời chấn chỉnh, góp phần giúp Thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết của Đảng bộ Thành phố là xây dựng thành công thành phố văn hóa trước năm 2015 và xây dựng thành phố Bến Tre trở thành đô thị loại II trước năm 2020.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN