1.799 xã đặc biệt khó khăn được đầu tư 1.665 tỉ đồng

18/10/2007 - 23:28

Ảnh minh họa.

Chương trình 135 đang bước vào giai đoạn 2, với việc rà soát và bổ sung thêm 155 xã gồm 3.278 thôn, bản vào diện hỗ trợ. Ngoài số vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và đóng góp của dân cư, còn kêu gọi được bảy nhà tài trợ quốc tế cam kết hỗ trợ 300 triệu UDS.

Tổng kinh phí dành cho Chương trình 135 năm 2007 là 1.665 tỉ đồng, đầu tư vào bốn nghìn công trình của 1.799 xã. Ðến nay, đã phân bổ 1.366 tỉ đồng, bằng 82% mức kế hoạch năm; giải ngân được 415,7 tỉ đồng, bằng 30,4% số vốn đã phân bổ và bằng 24,9% mức kế hoạch năm.

Nếu việc triển khai giai đoạn 2 của Chương trình 135 khẩn trương hơn nữa thì chắc chắn sẽ góp phần giảm nhanh số hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân dân

Theo HTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN