164 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

21/09/2021 - 06:12

BDK.VN - Tính đến ngày 19-9-2021, các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố đã rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho 181.260 đối tượng người lao động và 7.737 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, với kinh phí dự kiến hỗ trợ hơn 240 tỷ đồng. Trong đó, UBND cấp huyện phê duyệt 142.059 đối tượng người lao động và 3.928 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, kinh phí 164 tỷ đồng.

Tiền chi hỗ trợ lao động tự do đợt 1 trên địa bàn tỉnh trích 100% từ ngân sách huyện, thành phố.

Tiền chi hỗ trợ lao động tự do đợt 1 trên địa bàn tỉnh trích 100% từ ngân sách huyện, thành phố.

Kết quả, đã chi hỗ trợ cho 120.699 người lao động, đạt tỷ lệ 84,96% so với số đối tượng được phê duyệt (120.699/142.059 người). Chi hỗ trợ 2.336 hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 59,47% so với số hộ được phê duyệt (2.336/3.928 hộ kinh doanh, doanh nghiệp). Tổng số tiền chi hỗ trợ 112 tỷ đồng.

Cụ thể, đã thực hiện xong việc rà soát và thông báo cho 1.389 đơn vị sử dụng lao động về việc giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với 62.800 lao động, tổng số tiền tạm tính giảm trong 12 tháng (từ 1-7-2021 đến 30-6-2022) khoảng 20 tỷ đồng để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

Thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 3 đơn vị, với 1.058 lao động, số tiền tạm dừng đóng 1 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động chưa có hồ sơ phát sinh.

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Hiện số rà soát lập danh sách là 8.261 lao động, số tiền dự kiến 30 tỷ đồng, trong đó trình UBND cấp huyện phê duyệt 3.050 lao động, số tiền 11 tỷ đồng. Đã chi hỗ trợ cho 1.377 lao động, số tiền 5 tỷ đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc. Số rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ là 92 lao động, số tiền đề ghị hỗ trợ 92 triệu đồng (1 triệu đồng/người) số lao động giảm so với số rà soát ban đầu là do đã chuyển một số lao động sang hưởng chính sách hỗ trợ lao động ngừng việc lên hưởng chính sách hỗ trợ lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương. Số được duyệt và đã thực hiện chi hỗ trợ 62 lao động, số tiền hỗ trợ 62 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Số rà soát lập danh sách và được phê duyệt 10 lao động, số tiền dự kiến 37,1 triệu đồng. Đã chi hỗ trợ cho 10 lao động, số tiền 37,1 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em (đối với lao động đang mang thai; lao động đang nuôi nhỏ dưới 6 tuổi hoặc lao động chăm sóc thay thế trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em bị nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế). Số rà soát 1.185 người, số tiền 1,1 tỷ đồng (có 2 người được hưởng chính sách bổ sung thêm). Trong đó: Số được duyệt 509 người, số tiền 510 triệu đồng; số đã chi 378 người, số tiền 380 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị Covid-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trẻ em. Số rà soát lập danh sách đề nghị hỗ trợ 8.277 đối tượng, số tiền dự kiến hỗ trợ 17 tỷ triệu đồng, trong đó, F0 là 1.760 người, F1 là 6.517 người. Được duyệt 499 trường hợp, số tiền 846 triệu đồng. Đã chi 295 trường hợp, số tiền 315 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ cho diễn viên, đạo diễn nghệ thuật, hoạ sĩ và hướng dẫn viên du lịch chưa có hồ sơ phát sinh. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Số rà soát 6.340 hộ, số tiền 19 tỷ đồng. Số được duyệt 2.531 hộ, số tiền 7,5 tỷ đồng. Số đã chi 939 hộ, số tiền 2,8 tỷ đồng.

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 5 doanh nghiệp, với số tiền 304 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 93 lao động. 

Chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do). Số rà soát, lập danh sách là 100.669 người, số tiền dự kiến hỗ trợ 151 tỷ đồng. Trong đó, UBND cấp huyện phê duyệt 74.487 người, số tiền 122,7 tỷ đồng. Đã chi hỗ trợ 55.044 người, số tiền hỗ trợ 82,5 tỷ đồng, (trong đó chi hỗ trợ người bán vé số lẻ 7.827 người, số tiền 11,7 tỷ đồng, với mức 1,5 triệu đồng/người).

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện 9/9 đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chi hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nghị quyết số 68/NQ-CP có 12 nhóm chính sách, huyện Ba Tri hiện là địa phương dẫn đầu trên địa bàn tỉnh về nhóm chính sách đã thực hiện chi hỗ trợ là 6 nhóm với số tiền chi hỗ trợ 20,7 tỷ đồng. Các huyện, thành phố còn lại đã thực hiện 3 - 4 nhóm chính sách. Riêng huyện Chợ Lách chỉ mới hỗ trợ cho nhóm 12 (người bán vé số) số tiền 795 triệu đồng.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN