18 tỉ đồng quỹ tín dụng năm 2010

17/03/2010 - 08:56

Theo Ban Quản lý Dự án DBRP Bến Tre, ngân sách quỹ tín dụng năm nay là 18 tỉ đồng, trong đó vốn vay của IFAD là 14,4 tỉ, còn lại là vốn đối ứng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bến Tre.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đối tượng được tài trợ chính của Dự án DBRP có đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn. Đối tượng được vay nguồn vốn này gồm: cá nhân, hộ nông dân, hợp tác xã, nhóm lợi ích chung và các doanh nghiệp. Thủ tục vay vốn gồm: giấy đề nghị vay vốn; dự án, phương án sản xuất – kinh doanh dự án, phương án vay vốn; hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.
Theo kế hoạch, trong 6 năm thực hiện Dự án DBRP, tổng vốn tín dụng được phân bổ là 80 tỉ đồng (vốn IFAD 64 tỉ, đối ứng của ngân hàng 16 tỉ). Đến cuối năm 2009, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải ngân 10,963 tỉ đồng, với 69 khách hàng vay.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN