20 cơ sở phát thải phải kiểm kê khí nhà kính

27/09/2023 - 17:57

BDK.VN - Toàn tỉnh hiện có 20 cơ sở phát thải phải kiểm kê khí nhà kính, đây là kết quả do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, đánh giá, kết quả này đã được sở ra quyết định phê duyệt.

 Theo đó, 20 cơ sở này được xác định là có mức phát thải trên 1.000 TOE hoặc 3.000 CO2 (tấn/năm), bao gồm: 5 cơ sở thuộc Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ và 15 cơ sở rà soát bổ sung mới. Cả 20 cơ sở đều thuộc lĩnh vực công nghiệp, năng lượng.

 Kiểm kê khí nhà kính (KNK) là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải KNK, tính toán lượng phát thải KNK, hấp thụ KNK trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Hoạt động kiểm kê KNK có tầm quan trọng đối với việc đánh giá và quản lý tác động của con người lên biến đổi khí hậu và sự thay đổi trong hệ thống khí quyển. Do đó, không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới luôn có sự quan tâm, dành những chính sách đặc biệt đối với hoạt động kiểm kê KNK của doanh nghiệp.

Thạch Thảo

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN