700 nhà báo trong, ngoài nước đưa tin Đại hội Đảng

10/01/2011 - 15:14
Phóng viên các hãng Thông tấn nước ngoài đặt câu hỏi tại buổi họp báo về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Sáng 10/1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Nguyễn Thế Kỷ cho biết có hơn 700 nhà báo trong nước và quốc tế; trong đó có trên 100 phóng viên các hãng thông tấn, truyền thông nước ngoài và đại diện báo chí của chính đảng các nước có quan hệ gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia đưa tin về Đại hội Đảng.

Về định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XI của Đảng, ông Nguyễn Thế Kỷ đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XI của Đảng, tạo không khí phấn khởi đón năm mới 2011; khẳng định thành tựu đã đạt được trong năm 2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010.

Đồng thời, vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước…

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI bao gồm Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới).

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm từ 2010-2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu ban Chấp hành Trung ương khóa XI (nhiệm kỳ 2011-2015) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, cũng được Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Viết Thông giới thiệu.

Quá trình chuẩn bị Đại hội được thực hiện từ rất sớm, ngay từ đầu năm 2008, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp cho ý kiến về các công việc chuẩn bị Đại hội XI, Đại hội Đảng các cấp và việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XI.

Trong quá trình soạn thảo các văn kiện, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên chỉ đạo xây dựng Văn kiện phải thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy khoa học biện chứng, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển; đồng thời, phát huy tự do tư tưởng và lắng nghe các ý kiến khác nhau trong nghiên cứu, thảo luận; có cơ chế bảo đảm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý xây dựng, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân.

Các Hội nghị Trung ương cuối năm 2009 và trong năm 2010 đã thảo luận, nghiên cứu nhằm tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Văn kiện của Đại hội XI.

Từ tháng 5-11/2010, Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo các cấp bộ Đảng trong cả nước tiến hành Đại hội nhiệm kỳ, với bốn 4 nội dung được đưa ra bàn bạc, quyết định, trong đó có một nội dung hết sức quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Đồng thời với quá trình lấy ý kiến trong Đảng, Ban Chấp hành Trung ương cũng đưa dự thảo các văn kiện Đại hội XI để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Quá trình này kéo dài 1,5 tháng, hơn 15 ngày so với Đại hội X. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của toàn Đảng, toàn dân, Tiêu Ban văn kiện Đại hội đã tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo các Văn kiện để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, góp ý và trình Đại hội XI.

Việc góp ý và tiếp thu ý kiến đóng góp đều được tiến hành công phu, khoa học, nghêm túc, cầu thị; nhiều ý kiến quý báu của các nhân sĩ, trí thức, nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu, nhà doanh nghiệp; của các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam đang sinh sống, hoạt động ở nước ngoài; qua nhiều kênh như thư góp ý, kết quả nghiên cứu, gửi đăng trên báo, đài…

Phục vụ công tác tuyền về Đại hội, Trung tâm báo chí Đại hội XI đã được thành lập với các phương tiện và cơ sở kỹ thuật hiện đại. Hàng ngày Trung tâm báo chí sẽ ra thông cáo báo chí, tổ chức các cuộc
họp báo chuyên đề tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà báo thông tin kịp thời, chính xác, sinh động về diễn biến Đại hội và tình hình mọi mặt của nước Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

Phiên khai mạc, bế mạc và một số phiên khác sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp./

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN