905 ấp trong toàn tỉnh đã hoàn tất hiệp thương bước 2

04/03/2008 - 09:39

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử trưởng ấp, khu phố sẽ diễn ra vào 16-3 tới, các xã phường đã tổ chức các bước hiệp thương. Nội dung của các bước hiệp thương là đại diện UBND cấp xã, phường công bố quyết định của chủ tịch UBND cấp xã, phường về ngày bầu cử và thành lập tổ bầu cử. Đại diện ban thường trực UBMTTQ cấp xã, phường phổ biến công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử trưởng ấp, kế hoạch tuyên truyền và vận động cử tri đi bầu cử. Các trưởng ấp, khu phố cũng đã báo cáo công tác nhiệm kỳ qua trước nhân dân trong ấp.

Nhìn chung, qua báo cáo, trưởng ấp, khu phố đều đã nêu lên được những mặt làm được tại địa phương như: triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước đến tận người dân. Cùng phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt công tác hòa giải và những vấn đề về an ninh trật tự ở địa phương. Nhiều vị trưởng ấp cũng đã được bà con đóng góp những mặt được và chưa được tại địa phương. Nguyện vọng của bà con cử tri trong kỳ bầu cử trưởng ấp sắp tới, là vị nào đắc cử phải là người có tài, có đức, luôn lo cho dân được ấm no hạnh phúc. Bắt đầu từ ngày 4-3 các ấp, khu phố  tiến hành hiệp thương bước 3, hội nghị sẽ thảo luận và ấn định danh sách chính thức những người ra ứng cử, mỗi ấp sẽ thành lập một khu vực bỏ phiếu, thông báo cho dân ngày bầu cử và địa điểm bầu cử.

T.LONG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN