Agribank cho vay liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm

12/08/2022 - 05:48

BDK - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bến Tre (Agribank Chi nhánh Bến Tre) đã định hướng cho vay liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm (CGTSP) là 1 trong 4 chương trình cho vay trọng điểm trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre Lê Công Thành trao thưởng cho các đơn vị tiêu biểu.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre Lê Công Thành trao thưởng cho các đơn vị tiêu biểu.        

Agribank bám sát chủ trương

Giám đốc Agribank Chi nhánh Bến Tre Vũ Hồng Dụ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng của Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã xác định cho vay liên kết theo CGTSP là 1 trong 4 chương trình cho vay trọng điểm trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Cụ thể, các chương trình tín dụng trọng điểm, gồm: Chương trình cho vay qua tổ vay vốn. Chương trình cho vay liên kết theo CGTSP. Chương trình cho vay hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao, với 2 nội dung mang tính đột phá: Cho vay ứng trước vốn ngân sách để xây dựng các công trình, cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn. Chương trình cho vay “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Tính đến ngày 30-6-2022, Agribank Chi nhánh Bến Tre đã triển khai các chương trình tín dụng trọng điểm trên đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Chương trình cho vay qua tổ vay vốn, dư nợ 6.023 tỷ đồng, với 1.123 tổ đã được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Chương trình cho vay hỗ trợ xây dựng NTM và NTM nâng cao, dư nợ 4.651 tỷ đồng. Chương trình OCOP triển khai từ đầu năm 2022, dư nợ đạt 148 tỷ đồng.

Đối với cho vay liên kết theo CGTSP, thời gian qua, Agribank Chi nhánh Bến Tre đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan đến công tác cho vay liên kết theo CGTSP. Agribank đã ký kết, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Lao động tỉnh… tổ chức đẩy mạnh cho vay liên kết theo CGTSP cũng như cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến khách hàng.

Agribank có các chính sách khuyến khích hoạt động cho vay liên kết theo CGTSP, cho vay xây dựng NTM như: Cho vay giảm lãi suất tối đa 0,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường. Cấp hạn mức thấu chi tối đa 30 triệu đồng đối với hộ nông dân, phát hành Thẻ Lộc Việt, miễn phí phát hành thẻ lần đầu, miễn phí thường niên năm thứ nhất và các chương trình khác của Agribank từng thời kỳ. Áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đối với cho vay xây dựng NTM, cho vay Chương trình OCOP.

Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Bến Tre còn chỉ đạo các chi nhánh loại II, đơn vị trực thuộc phân công người quan hệ khách hàng, người quản lý nợ cho vay phụ trách địa bàn khảo sát, tiếp cận tư vấn, hướng dẫn khách hàng mở tài khoản thanh toán, đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch vụ, lập hồ sơ vay vốn và thực hiện phương án trên cơ sở đảm bảo cho vay liên kết theo CGTSP được vận hành một cách thường xuyên, liên tục mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho khách hàng và ngân hàng.

Tiếp tục liên kết phát triển chuỗi giá trị sản phẩm

Đến ngày 30-6-2022, Agribank Chi nhánh Bến Tre đã ký kết 12 CGTSP. Trong đó, có 9 CGTSP dừa; các CGTSP còn lại: nghêu, tôm; lúa, gạo; chăn nuôi - thu mua bò. Tổng dư nợ 191,6 tỷ đồng.

 CGTSP dừa với doanh nghiệp (DN) dẫn dắt là Công ty cổ phần Đầu tư dừa Bến Tre, Công ty TNHH Minh Tâm ký kết với ngân hàng, các vệ tinh cung cấp DN, HTX, hộ kinh doanh và các hộ nông dân trồng dừa trên địa bàn tỉnh thiết lập các chuỗi liên kết dọc và liên kết ngang.

 Đặc biệt, Công ty cổ phần Đầu tư dừa Bến Tre, Công ty TNHH Minh Tâm đã ký CGTSP liên kết ngang cung cấp các sản phẩm cho nhau. Dư nợ cho vay các chuỗi này 183,3 tỷ đồng. Đây được xem là chuỗi liên kết hoàn chỉnh nhất được ký kết giữa các bên: DN lớn dẫn dắt (có thị trường tiêu thụ ở các nước Trung Đông, Hoa Kỳ, châu Âu…), các vệ tinh cung cấp, hộ dân và Agribank Hội sở tỉnh, các Agribank Chi nhánh loại II.

CGTSP con nghêu với DN dẫn dắt Công ty cổ phần Thủy sản Hưng Trường Phát ký kết với HTX Thủy sản Thạnh Lợi, dự án phát triển bền vững chuỗi giá trị nghêu (SCBV) - Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) và Agribank Hội sở tỉnh. Đây cũng được xem là chuỗi tương đối hoàn chỉnh do DN dẫn dắt có thị trường tiêu thụ lớn tại Hoa Kỳ, châu Âu và một số nước châu Á… Tuy nhiên, quy mô chuỗi liên kết còn khá nhỏ. DN dẫn dắt cần phát triển thêm với một số HTX nuôi nghêu lớn của tỉnh ở các huyện Bình Đại, Ba Tri.    

Ngoài ra, còn một số CGTSP đã ký kết như: chuỗi con tôm, chuỗi lúa, gạo, chuỗi con bò, với dư nợ 8,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, các CGTSP này chưa được vững chắc, bền vững do chưa tìm được DN dẫn dắt.

Cùng với chương trình cho vay liên kết theo CGTSP, mỗi quý, Agribank Chi nhánh Bến Tre đều dành khoảng 1 ngàn tỷ đồng để triển khai gói tín dụng ưu đãi lãi suất hỗ trợ xây dựng NTM. Đến ngày 30-6-2022, dư nợ chương trình cho vay ưu đãi hỗ trợ xây dựng NTM 4.651 tỷ đồng, với 8.570 khách hàng còn dư nợ, tăng 2.250 tỷ đồng so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 26,09% tổng dư nợ tín dụng toàn Chi nhánh.

Đối với Chương trình OCOP, Agribank Chi nhánh Bến Tre đã đẩy mạnh tiếp cận, khảo sát các khách hàng thực hiện các sản phẩm OCOP trong toàn tỉnh. Đến nay, Agribank đã tiếp cận 36 trên tổng số 46 khách hàng (hộ kinh doanh, DN, HTX) thực hiện sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận. Agribank đã thực hiện cho vay đối với 6 khách hàng, với tổng dư nợ 149 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Agribank Chi nhánh Bến Tre Vũ Hồng Dụ, Agribank phấn đấu đến cuối năm 2022 dư nợ cho vay liên kết theo CGTSP đạt 500 tỷ đồng. Đối tượng cho vay tập trung vào 8 sản phẩm chủ lực theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy. Trong đó, Agribank đặc biệt quan tâm phát triển mạnh CGTSP dừa, tôm. Phát triển cho vay liên kết CGTSP theo hướng mỗi chuỗi phải có DN đủ khả năng tài chính, thị trường tiêu thụ để làm DN dẫn dắt. Cấu trúc chuỗi định hướng ký kết: đầu trên Agribank Hội sở tỉnh với DN dẫn dắt và DN, HTX, hộ kinh doanh vệ tinh. Ở cơ sở: Agribank Chi nhánh loại II với DN, HTX, hộ kinh doanh vệ tinh và hộ nông dân thực hiện cung ứng, sản xuất sản phẩm. Đồng thời, trong mỗi CGTSP, Agribank lựa chọn các DN lớn kết nối để hình thành các chuỗi liên kết ngang. Tất cả các thành viên tham gia trong quy trình cho vay liên kết theo CGTSP phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Agribank Chi nhánh Bến Tre tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1794/NHNo.BT-KHNV ngày 26-11-2021 về đầu tư tín dụng hỗ trợ xây dựng NTM và NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở bám sát vào mục tiêu Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Tỉnh ủy; kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh; kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng NTM và NTM nâng cao trên địa bàn trong từng thời kỳ.

Tăng cường tiếp cận các khách hàng thực hiện sản phẩm OCOP, vận động khách hàng, phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được công nhận sản phẩm OCOP, hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục theo yêu cầu cấp tín dụng.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết cho vay liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, cho vay xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 do Agribank Chi nhánh Bến Tre tổ chức ngày 11-8-2022, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Thanh Phương cho biết, hiện có 57 HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm. Từng chuỗi đã nổi lên HTX, xã viên phát triển theo chiều hướng tốt. Thời gian qua, Agribank Chi nhánh Bến Tre khẳng định hướng đi đúng. Hướng tới, Agribank cần tiếp tục có cơ chế thông thoáng để HTX, thành viên được tiếp cận các gói vay.

Bài, ảnh: Trần Quốc 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN