An Hiệp vận động tốt các hộ dân trong vùng Dự án khu công nghiệp

14/08/2011 - 16:14

Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp An Hiệp - Châu Thành (nay là khu CN An Hiệp) được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 19-4-2006.

Trong quá trình thực hiện, phương án này được chia làm nhiều giai đoạn, từng bước hoàn thành và được người dân xung quanh thỏa thuận với Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng (Ban BTTHGPMB) trong việc đền bù giá, theo đúng với nội dung Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 10-7-2007 của UBND tỉnh (phê duyệt phương án BTGPMB công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu CN An Hiệp giai đoạn 4). UBND huyện Châu Thành đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân trong vùng dự án. Trong quá trình thực hiện, các hộ dân trong vùng dự án đã chấp hành tốt chủ trương chung nhưng có 7 hộ dân cùng ngụ ấp Thuận Điền, cố tình cản trở không cho cơ quan chức năng kiểm kê nhà, đất (tổng diện tích 27.365,4m2) và tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giao đất cho nhà đầu tư.

Cưỡng chế một trường hợp tái chiếm đất bất hợp pháp. Ảnh: ĐC

 

Ngày 6-7-2011, UBND huyện Châu Thành đã ban hành Kế hoạch số 06, về kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  khu CN An Hiệp giai đoạn 4, 5 (đợt 1). Theo kế hoạch, UBND huyện tổ chức đoàn vận động gồm các cơ quan chức năng của huyện, phối hợp với các ngành, đoàn thể xã An Hiệp tiến hành vận động các hộ dân chấp hành (trong hai ngày 13 và 14-7-2011); đến ngày 22-7, nếu các hộ dân này không chấp hành thì sẽ tiến hành kiểm kê bắt buộc. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, Đảng ủy, UBND xã An Hiệp đã tích cực vận động người thân, gia đình các hộ dân này chấp hành chủ trương chung. Kết quả, 7 hộ dân này đã đồng ý cho cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm kê.

Ông Nguyễn Hữu Thiết, Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp cho biết: “Kế hoạch kiểm kê diễn ra khá thuận lợi. Đảng ủy, UBND xã đã cử cán bộ, đảng viên bám sát cơ sở, kiên trì vận động, thuyết phục để đạt kết quả tốt”. Về kinh nghiệm thực hiện, ông Phạm Công Đoàn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành nói: “Quá trình giải phóng mặt bằng, cần phải thực hiện tốt khu tái định cư cho nhân dân, để người dân có được chỗ ở. Khi đó, họ sẽ tin tưởng và đồng thuận với chủ trrương chung”.

H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN