Án phí, đóng tạm ứng án phí trong vụ án dân sự

11/06/2017 - 16:59

Bà N.T.Cẩn (Mỏ Cày Bắc) thắc mắc: Tôi cùng với 2 người chị là bà Ninh và bà Hà cùng là nguyên đơn trong vụ tranh chấp tài sản thừa kế, bị đơn là ông Nguyễn Mạnh. Tôi nghe nói khi kiện ra tòa thì sẽ phải đóng án phí. Xin hỏi, nếu tài sản trị giá lớn (khoảng 2 tỷ đồng) thì mức án phí sẽ là bao nhiêu? Một mình tôi  phải đóng án phí hay cả 2 người chị cũng phải đóng và số tiền phải đóng là bao nhiêu? Ông Mạnh có phải đóng án phí không? Việc đóng tạm ứng án phí ra sao?

Thắc mắc của bà được luật sư Phạm Thị Kim Tuyến (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau: Theo quy định tại Điều 24, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí và lệ phí tòa án:

“1. Các loại án phí trong vụ án dân sự bao gồm:

a) Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch;

b) Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự có giá ngạch;

c) Án phí dân sự phúc thẩm.

3. Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể”.

Như vậy, trường hợp của bà Cẩn thực hiện án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự có giá ngạch, do tài sản xác định được bằng một số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 7, Điều 27 Nghị quyết số 326 về nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án liên quan đến chia tài sản chung, chia di sản thừa kế. Trong trường hợp này, nếu như cả 4 người gồm bà Cẩn, bà Ninh, bà Hà và ông Mạnh tranh chấp khối di sản thừa kế có giá trị khoảng 2 tỷ đồng và do không xác định được phần di sản thừa kế của mình hoặc mỗi người xác định phần di sản thừa kế trong khối di sản thừa kế là khác nhau. Theo đó, bà Cẩn, bà Ninh, bà Hà và ông Mạnh phải chịu phần án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với giá trị phần di sản mà mỗi người được hưởng. Về số tiền phải nộp án phí, chỉ tính khi tòa án có quyết định phần di sản được chia cho mỗi người.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị quyết số 326: “Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết, nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch”.

H.Đức (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN