Ấp Long Thạnh sắp đạt chuẩn tiêu chí về giao thông nông thôn

27/11/2011 - 16:40

Toàn ấp Long Thạnh - xã Long Hòa (Bình Đại) có 9 tuyến đường liên xóm, ấp, với tổng chiều dài là 3.800m và 1 tuyến đường do huyện quản lý. Qua quá trình vận động nhân dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn (từ tháng 2-2011 đến nay), toàn ấp có 6 tuyến đường liên ấp được bê-tông hóa, với chiều dài 2.395m.

Tổng kinh phí xây dựng là 303 triệu đồng cùng 1.313 ngày công lao động. Trong đó, nhân dân trong xã đóng góp 216 triệu đồng, số còn lại do mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp. Ngoài ra, ấp còn nâng cấp và đổ đá dăm 3 tuyến đường liên xóm, ấp, với kinh phí là 231 triệu đồng và 112 ngày công lao động.

Từ nay đến cuối năm, Ban Vận động xây dựng giao thông nông thôn ấp Long Thạnh tiếp tục vận động nhân dân bê-tông hóa 3 tuyến đường còn lại và nâng cấp các tuyến đường bê-tông hiện có, để đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tuyết Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN