Bài học kinh nghiệm qua chiến dịch đợt I-2012 tại 15 xã

22/06/2012 - 08:03

Trong chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình (SKSS-KHHGĐ) đợt I-2012 được tổ chức tại 15 xã thuộc địa bàn các huyện: Giồng Trôm, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc có mức sinh cao và vùng còn đang gặp khó khăn đã đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, vận động được 915 cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt 120,24%, trong đó có 687 trường hợp thực hiện biện pháp đặt vòng; điều trị bệnh phụ khoa cho 2.319 người, đạt 91,19%....

Qua kết quả đạt được từ các xã có thể rút ra bài học kinh nghiệm như sau: Nơi nào thực hiện tốt việc tham mưu với lãnh đạo các cấp đối với công tác CSSKSS-KHHGĐ, có sự cộng đồng trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo chiến dịch, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có sự giám sát thường xuyên của Ban Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác truyền thông, vận động, cổ động thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trong thời gian tổ chức chiến dịch, thì nơi đó bảo đảm tiến độ chiến dịch, đạt kết quả cao. Đặc biệt, năm nay các địa phương đều được hỗ trợ kinh phí, tạo nhiều thuận lợi cho thành công của chiến dịch…

Một số địa phương thực hiện không đạt yêu cầu đề ra thường do các nguyên nhân sau: Thiếu kiểm tra, giám sát tiến độ nên chưa kịp thời đôn đốc, nhắc nhở và hỗ trợ cộng tác viên trong tuyên truyền vận động tại các ấp. Hệ thống truyền thanh không hoạt động được, nên việc tuyên truyền cổ động bề nổi gặp khó khăn. Cán bộ chuyên trách mới, nên chưa có kinh nghiệm, nhất là trong việc tham mưu với lãnh đạo để chỉ đạo, hỗ trợ cộng tác viên. Một số xã có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đi làm ăn xa cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch chiến dịch…

Từ kết quả đạt được của các xã, vấn đề rút ra là cần xem trọng công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch cho phù hợp với địa phương trước khi tiến hành chiến dịch; trong quá trình tiến hành chiến dịch cần chú ý khâu kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết những khó khăn mới phát sinh.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN