Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc hội nghị lần thứ nhất

08/05/2009 - 08:59

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Cồn dự và chỉ đạo hội nghị

- Thảo luận và ban hành Nghị quyết năm 2009

Ngày 6-5-2009, Ban Chấp hành lâm thời (BCHLT)Đảng bộ Mỏ Cày Bắc tổ chức hội nghị lần thứ nhất để thảo luận, đóng góp vào dự thảo mục tiêu phương hướng nhiệm vụ; qui chế làm việc; chương trình làm việc toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát của BCHLT Đảng bộ huyện. Đồng chí Trần Văn Cồn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo nhiều sở, ngành đã đến dự.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được thảo luận, huyện thống nhất các giải pháp: Tiếp tục thực hiện NQ về Phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và dịch vụ; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng CNH-HĐH; gắn với NQ TW 7 (khoá IX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phát huy tốt thế mạnh kinh tế vườn, chăn nuôi và các ngành nghề CN-TTCN của huyện. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và các chợ theo kế hoạch; ưu tiên đầu tư cho phát triển; đảm bảo thu chi ngân sách; nâng cao chất lượng dạy và học...Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, đổi mới phong cách lề lối làm việc của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận tạo sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị trong toàn huyện. Đồng thời quan tâm củng cố các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu một số vấn đề cần lưu ý: Tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền, giáo dục cho mọi người hiểu rõ về thuận lợi, khó khăn trong việc thành lập huyện mới. Tập trung xây dựng Phước Mỹ Trung thành trung tâm của huyện Mỏ Cày Bắc. Nhanh chóng ổn định tổ chức, chậm nhất cuối tháng 6-2009 phải hoàn chỉnh. Cần chọn cán bộ đủ chuẩn, phân công cán bộ hợp với ngành nghề đào tạo. Quy hoạch kinh tế-xã hội phải tính toán thật kỹ để tăng nhanh sức phát triển và phù hợp lâu dài. Chú ý xây dựng hệ thống chính trị luôn vững mạnh. Triển khai nhanh các công trình năm 2009. Là một huyện mới ngay từ đầu cần có những quyết sách thật đúng về các mặt để không phải tốn thời gian điều chỉnh trong quá trình phát triển đi lên. Hy vọng Mỏ Cày Bắc sớm trở thành huyện mạnh.

 Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến cuối năm:

- Tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng từ 12% trở lên.

- Cơ cấu kinh tế: khu vực (KV) I: 50%, KV II: 20%, KV III: 30%

- Thu nhập bình quân đầu người: 12 triệu đồng trở lên.

- Hộ nghèo còn dưới 12%.

- Hộ sử dụng điện trên 98%.

- Công nhận mới từ 2 đến 3 xã văn hoá.

- Xây dựng 30 nhà tình nghĩa, 120 nhà tình thương.

- Kết nạp 90 đảng viên mới.

Công Tạo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN