Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh làm việc với xã Đại Điền

25/10/2010 - 07:38

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (BCĐ.PCTN) tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện PCTN, lãng phí, ngày 22-10-2010, đoàn kiểm tra do ông Đoàn Hoàng Đệ - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy viên BCĐ.PCTN tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú. Cùng tham dự có đại diện các cơ quan: Văn phòng BCĐ.PCTN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng.

Ông Lê Đình Lâm - Chủ tịch UBND xã Đại Điền đã báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả công tác PCTN, lãng phí tại địa phương. Thời gian qua (từ năm 2009 đến tháng 9-2010), công tác chỉ đạo, triển khai các văn bản luật cùng các văn bản hướng dẫn về PCTN, lãng phí của Trung ương, tỉnh và huyện được lãnh đạo xã tổ chức thực hiện trong đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cơ quan. Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến nay, xã đã triển khai được 64 cuộc với hơn 1.500 lượt người là đảng viên, CBCC và cán bộ ở các ấp, tổ nhân dân tự quản tham dự. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được địa phương chú trọng: công khai, việc sử dụng tài chính ngân sách xã; thực hiện tốt việc kê khai tài sản đối với cán bộ theo đúng quy định; các công trình xây dựng đều được công khai lấy ý kiến nhân dân, quyết toán thu - chi rõ ràng và thực hiện việc giám sát tại cộng đồng; thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”… 

Các đại biểu trong đoàn kiểm tra BCĐ.PCTN tỉnh đã góp ý UBND xã Đại Điền về các mặt công tác như: kiểm tra, báo cáo trong xây dựng cơ bản; thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC… Kết thúc buổi làm việc, ông Đoàn Hoàng Đệ lưu ý: “UBND xã cần xây dựng và cụ thể hóa chương trình PCTN, lãng phí; chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra hoạt động của CBCC để nâng cao hiệu quả PCTN, lãng phí”.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN