Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng triển khai thực hiện quy chế phối hợp với các ngành liên quan

19/04/2010 - 07:50

Sáng 16-4-2010, ông Võ Thanh Liêm-Phó Trưởng ban thường trực kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh (BCĐ.PCTN tỉnh) đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan: Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Nội vụ tỉnh (cơ quan phối hợp) triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-VPBCĐ-TT-CA-VKS-TA-SNV, được ký kết ngày 2-4-2010 giữa BCĐ và các cơ quan phối hợp.

Theo quy chế, Văn phòng BCĐ tỉnh là cơ quan đầu mối của các hoạt động phối hợp, có trách nhiệm thông báo ý kiến của BCĐ, Trưởng ban Chỉ đạo đến cơ quan thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động phối hợp với BCĐ. Văn phòng BCĐ và các cơ quan phối hợp hoạt động theo nguyên tắc: phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện hỗ trợ cho nhau thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nhưng không làm mất tính độc lập của mỗi cơ quan; trong quá trình phối hợp phải thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của BCĐ.PCTN tỉnh; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật. Các nội dung phối hợp gồm: cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu; xử lý khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, kiến nghị xử lý tham nhũng; chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ việc tham nhũng; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức tham nhũng; khi cần thiết sẽ tổ chức cuộc họp bất thường để thống nhất quan điểm xử lý đối với những vụ việc liên quan. 

H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN