Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh khảo sát hoạt động tại Bình Đại và Châu Thành

19/05/2009 - 07:29

Ngày 15-5-2009, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTB PN) tỉnh khảo sát hoạt động của Ban VSTB PN huyện Bình Đại và Châu Thành.

Qua khảo sát nhận thấy, Ban VSTB PN ở hai huyện này có xây dựng và triển khai qui chế, chương trình hoạt động và đã thực hiện tốt một số mục tiêu. Các ngành có đông nữ và các xã, thị trấn có xây dựng và triển khai chương trình hoạt động của Ban; tham mưu cho cấp ủy trong việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước. Nhận thức về giới, thực hiện chính sách bình đẳng giới trong cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, gia đình và xã hội có nâng lên. Công tác qui hoạch, đào tạo, đề bạt, bố trí được các ngành, các cấp được quan tâm hơn. Bản thân cán bộ nữ có sự phấn đấu vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội. Bên cạnh những tiến bộ, Châu Thành và Bình Đại đều có điểm khó chung là một số cán bộ lãnh đạo chưa thông suốt về giới, chưa phối hợp trong thực hiện những chương trình hoạt động đề ra. Trong xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cũng như trong báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đề cập nhiều đến yếu tố nữ, các chỉ số về nữ để làm cơ sở trong nhận xét đánh giá. Kinh phí hoạt động không được dự toán nên gặp nhiều khó khăn. Ở Bình Đại từ năm 2006 đến nay, hoạt động của Ban VSTB PN lấy kinh phí từ Hội Phụ nữ huyện. Điều này chứng tỏ nhận thức về công tác này chưa đúng, còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Ông Trần Công Danh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó trưởng Ban thường trực Ban VSTB PN tỉnh lưu ý các ban huyện cần nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu hướng tới của ban, đó là làm chức năng tham mưu, giám sát để tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, ủy ban điều hành các hoạt động liên quan đến công tác VSTB PN. Phụ nữ có nhiều thiệt thòi trong công việc, học tập do sinh con, nuôi dạy con nên đòi hỏi phải có chính sách để phụ nữ được bình đẳng với nam giới. Về vấn đề kinh phí hoạt động, theo ông Danh, các ban hoạt động phải có dự toán tài chính riêng, theo đúng qui định của Sở Tài chính.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN