Bảo hiểm thất nghiệp và quyền lợi của người lao động

06/01/2010 - 08:17
Tại một buổi tư vấn việc làm. Ảnh: T.L

Từ ngày 4-1-2010, Trung tâm Giới thiệu việc làm (119A, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre) trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp của  người lao động.

Theo quy định tại Thông tư 04/2009/TT–BLĐTBXH ngày 22-1-2009 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ, người tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên được trợ cấp 3 tháng, đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng được trợ cấp 6 tháng, từ đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng được trợ cấp 9 tháng, trợ cấp 12 tháng nếu có từ đủ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên. Trường hợp được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bị tạm ngừng là do người lao động không thông báo hàng tháng đúng quy định với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm, bị tạm giam. Trường hợp hưởng lại trợ cấp thất nghiệp khi người lao động vẫn còn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp, sau thời gian bị tạm giam. Thời gian bị tạm ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp không được truy lĩnh hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp: hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hoặc có việc làm, hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, hưởng lương hưu, sau 2 lần từ chối việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp ba tháng liên tục không thực hiện thông báo hàng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm, ra nước ngoài định cư, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng hưởng án treo, bị chết. Riêng trường hợp người thất nghiệp hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.

Mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt lao động theo quy định của Luật Lao động, hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Ngoài ra, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề, được hỗ trợ một nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề; thời gian học nghề không quá 6 tháng, tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; trường hợp chi phí học nghề cao hơn quy định thì phần kinh phí vượt do người lao động chi trả, đồng thời người lao động được Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh tạo điều kiện giới thiệu việc làm miễn phí phù hợp với trình độ đào tạo, kinh nghiệm làm việc của người lao động. Đặc biệt, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm y tế .

Trình tự, thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp: Người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 lao động trở lên bao gồm: số lao động Việt Nam đang thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì số lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên bao gồm cả số cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan. Thời điểm tính số lao động hàng năm để tính bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1 tháng 1. Trường hợp thời điểm khác trong năm, người sử dụng lao động đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định thì thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được tính vào ngày 1 của tháng tiếp theo, tính theo dương lịch. Thời hạn 30 ngày tính theo ngày làm việc, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

Mọi chi tiết về bảo hiểm thất nghiệp, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 075.3822846.  website:www.vieclambentre.net

T.LAM

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN